Υπηρεσίες - 129668-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

07/04/2017    S69

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συγκριτικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ABC IV)

2017/S 069-129668

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15.3.2017, 2017/S 052-095366)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, Office: 07/P001, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: DIGIT Contracts Info Centre. Τηλ. +32 229-60762. Φαξ +32 229-57702. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Αντί 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit, rue Montoyer 15, ...

I.3) Επικοινωνία:

[...]

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

[...]

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

10.5.2017 (15:00), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

12.5.2017 (10:30), τοπική ώρα.

[...]

Διάβαζε 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, ...

I.3) Επικοινωνία:

[...]

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση που αναφέρεται στην επιστολή «πρόσκλησης υποβολής προσφορών».

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:

[...]

Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα.

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

10.5.2017.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

17.5.2017 (10:30), τοπική ώρα.

[...]