Usługi - 129668-2017

Wyświetl widok skrócony

07/04/2017    S69

Belgia-Bruksela: Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ABC IV)

2017/S 069-129668

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.3.2017, 2017/S 052-095366)

Komisja Europejska, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, Office: 07/P001, 1000 Brussels, BELGIA. Kontakt: DIGIT Contracts Info Centre. Tel. +32 229-60762. Faks +32 229-57702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Zamiast 

I.1) Nazwa i adresy:

Komisja Europejska, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit, rue Montoyer 15, [...]

I.3) Komunikacja

[...]

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256

II.1.6) Informacje o częściach:

[...]

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.5.2017 (15:00), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

12.5.2017 (10:30), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

I.1) Nazwa i adresy:

Komisja Europejska, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, [...]

I.3) Komunikacja

[...]

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany w piśmie z „zaproszeniem do składania ofert”.

II.1.6) Informacje o częściach:

[...]

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.5.2017.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

17.5.2017 (10:30), czasu lokalnego.

[...]