Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 129670-2017

07/04/2017    S69

Irsko-Dunsany: Rámcová smlouva na poskytování služeb jazykové výuky pro Evropskou komisi

2017/S 069-129670

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Health and Food Safety
Poštovní adresa: Grange, County Meath
Obec: Dunsany
Kód NUTS: IE022 Mid-East
Země: Irsko
Kontaktní osoba: Canice Bennett
E-mail: sante-irl-cft@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2353
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva na poskytování služeb jazykové výuky pro Evropskou komisi.

Spisové číslo: SANTE/2017/F6/014.
II.1.2)Hlavní kód CPV
80580000 Poskytování jazykových kurzů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této rámcové smlouvy je poskytnutí jazykového vzdělávání ve 4 úředních jazycích Evropské unie – angličtina, francouzština, němčina a španělština – pro zaměstnance Komise v jejích prostorách v Grange, Dunsany, hrabství Meath, Irsko (45 km severozápadně od Dublinu, přibližně 8 km od Trimu a 25 km od Navanu).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 455 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: IE022 Mid-East
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Individuální výuka v rámci jazykových kurzů prováděná osobně rodilým mluvčím v prostorách Komise v hrabství Meath v Irsku. Každý jazyk bude vyučován na maximálně 12 různých úrovních v závislosti na úrovni znalostí jednotlivých účastníků, přičemž se bude vycházet z Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) Rady Evropy. Každá úroveň bude mít 66 hodin, které budou tvořeny 2 vyučovacími hodinami týdně na třídu od října do června, po kterých budou následovat 2 týdny středně intenzivních kurzů (2 hodiny denně) v srpnu. Bude se požadovat i zorganizování rozřazovacích testů za účelem posouzení jazykového profilu studentů, aby je bylo možno umístit do kurzu na příslušné úrovni.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 455 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Maximální hodnota této zakázky za jeho potenciální 4letou dobu trvání se odhaduje na řádově 455 000 EUR. Nicméně tato částka není zaručená – skutečná hodnota bude záviset na množství a četnosti služeb požadovaných během potenciální doby trvání rámcové smlouvy.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/05/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/05/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin, Grange, Dunsany, hrabství Meath, Irsko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Maximálně 2 osoby zastupující každého uchazeče.

Osoby, které se hodlají zúčastnit, by měli informovat sante-irl-cft@ec.europa.eu e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců.

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Jako v bodě VI.4.1
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/03/2017