Servizzi - 129670-2017

07/04/2017    S69

l-Irlanda-Dunsany: Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' servizzi ta' taħriġ fil-lingwi lill-Kummissjoni Ewropea

2017/S 069-129670

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Health and Food Safety
Indirizz postali: Grange, il-Kontea Meath
Belt: Dunsany
Kodiċi NUTS: IE022 Mid-East
Pajjiż: L-Irlanda
Persuna ta’ kuntatt: Canice Bennett
Posta elettronika: sante-irl-cft@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2353
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' servizzi ta' taħriġ fil-lingwi lill-Kummissjoni Ewropea.

Numru ta' referenza: SANTE/2017/F6/014.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80580000 Provvediment ta' korsijiet tal-lingwi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-iskop ta' dan il-qafas ta' kuntratt hu li jipprovdi taħriġ fil-lingwi f'4 lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea — l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ispanjol — lill-persunal tal-Kummissjoni fl-uffiċċji tagħhom fi Grange, Dunsany, il-Kontea Meath, l-Irlanda (45 km fil-majjistral ta' Dublin, madwar 8 km minn Trim u 25 km minn Navan).

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 455 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: IE022 Mid-East
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tagħlim ta' korsijiet fil-lingwi wiċċ imb'wiċċ personalment minn għalliema li huma kelliema nattivi, fil-bini tal-Kummissjoni fil-Kontea Meath, l-Irlanda. Kull lingwa għandha tiġi mgħallma sa mhux iżjed minn 12-il livell differenti, skont il-livell tal-parteċipanti, u bbażata fuq il-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi (CEFR) tal-Kunsill tal-Ewropa. Kull livell se jkollu tul ta' 66 siegħa li jikkomprendi klassijiet ta' kull ġimgħa (ta' sagħtejn għal kull klassi) minn Ottubru sa Ġunju segwiti minn ġimgħatejn (2) ta' korsijiet semi-intensivi (sagħtejn (2) kuljum) f'Awwissu. L-organizzazzjoni ta' testijiet bil-punteggi biex jevalwaw il-profil tal-lingwa ta' dawk li jkunu qegħdin jitgħallem sabiex jitqiegħdu f'kors f'livell xieraq huma wkoll meħtieġa.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 455 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ogħla valur ta' dan il-kuntratt matul il-perijodu li jista' jkollu ta' 4 snin, hu stmat li tkun ta' madwar EUR 455 000. Madankollu, dan mhuwiex ammont iggarantit — il-valur attwali se jiddependi fuq il-kwantità u l-frekwenza tas-servizzi meħtieġa fuq il-firxa tat-tul ta' żmien potenzjali tal-qafas ta' kuntratt.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/05/2017
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 15/05/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

DG Health and Food Safety, Grange, Dunsany, County Meath, l-Irlanda.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iktar minn 2 persuni għal kull min jitfa' l-offerta.

Persuni li jixtiequ jattendu għandhom jinnotifikaw fl-indirizz sante-irl-cft@ec.europa.eu permezz ta' Email mill-inqas 3 ijiem tax-xogħol bil-quddiem.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

36 xahar.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Kif hemm f'VI.4.1
Belt: Lussemburgu
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
28/03/2017