Palvelut - 129737-2021

16/03/2021    S52

Unkari-Budapest: Osan 3 toteuttamiseksi tarvittava hallinnollinen ja tekninen tuki – rikosoikeudelliset reagointitoimet CT INFLOW -hankkeen yhteydessä

2021/S 052-129737

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
Postiosoite: Ó utca 27
Postitoimipaikka: Budapest
NUTS-koodi: HU Magyarország
Postinumero: 1066
Maa: Unkari
Sähköpostiosoite: tenders@cepol.europa.eu
Puhelin: +36 18038030
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.cepol.europa.eu/
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Osan 3 toteuttamiseksi tarvittava hallinnollinen ja tekninen tuki – rikosoikeudelliset reagointitoimet CT INFLOW -hankkeen yhteydessä

Viitenumero: CEPOL/PR/OP/2021/001
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80500000 Ammattikoulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

CEPOL pyrkii toteuttamaan CT INFLOW -hankkeen (”Lähi-Idän Ja Pohjois-Afrikan terrorismiin kohdistuvan tiedonsaannin ja rikosoikeudellisen reagoinnin edistäminen”) rikosoikeudellisten reagointitoimien osuuden erikoisyksikön kautta. Kyseisellä erikoisyksiköllä tulee olla uskottava ja todistettava kokemus oikeussektorin valmiuksien vahvistamisesta kolmansissa maissa. Toteutettavien toimien tulee johtaa sellaisiin parempiin rikosoikeusjärjestelmiin, jotka kykenevät tekemään yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi ja samalla huolehtimaan siitä, että toimet noudattavat kansainvälistä lakia, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
79996000 Yritystoiminnan organisointi
79997000 Liikematkapalvelut
79400000 Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: HU Magyarország
Pääasiallinen suorituspaikka:

— EU:n eteläiset naapurivaltiot, erityisesti kumppanivaltiot (Algeria, Jordania, Libanon, Marokko, Tunisia ja Turkki),

— EU:n jäsenvaltiot,

— sopimusosapuolen omat toimitilat,

— CEPOLin toimitilat Budapestissä,

— etänä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 30
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Puitesopimus uusitaan automaattisesti yhden kerran 6 kuukaudeksi, ellei jompikumpi osapuolista saa virallista irtisanomisilmoitusta vähintään yhtä kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

CT INFLOW (”Lähi-Idän Ja Pohjois-Afrikan terrorismiin kohdistuvan tiedonsaannin ja rikosoikeudellisen reagoinnin edistämis-”) -hanke rahoitetaan vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä.

II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/04/2021
Paikallinen aika: 10:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/05/2021
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

CEPOLin Budapestissa sijaitsevassa päätoimipaikassa, osoitteessa Ó utca 27., 1066 Budapest, UNKARI.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/03/2021