Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 129737-2021

16/03/2021    S52

Ungārija-Budapešta: Administratīvā un tehniskā palīdzība 3. komponenta īstenošanai – krimināltiesiskā atbilde CT INFLOW projekta kontekstā

2021/S 052-129737

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Pasta adrese: Ó utca 27
Pilsēta: Budapest
NUTS kods: HU Magyarország
Pasta indekss: 1066
Valsts: Ungārija
E-pasts: tenders@cepol.europa.eu
Tālrunis: +36 18038030
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.cepol.europa.eu/
Pircēja profila adrese: https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Administratīvā un tehniskā palīdzība 3. komponenta īstenošanai – krimināltiesiskā atbilde CT INFLOW projekta kontekstā

Atsauces numurs: CEPOL/PR/OP/2021/001
II.1.2)Galvenās CPV kods
80500000 Mācību pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

CEPOL vēlas īstenot projekta “Informatīvas un krimināltiesiskas pieejas veicināšana, reaģējot uz terorismu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā” (CT INFLOW) krimināltiesisko komponentu ar specializētas iestādes starpniecību. Specializētajai iestādei jābūt uzticamai, apliecinātai pieredzei tieslietu nozares spēju veidošanā trešās valstīs. Veiktajām darbībām ir jāuzlabo krimināltiesību sistēmas, kas var sadarboties reģionālā un starptautiskā līmenī, lai iedzīvotājiem sniegtu drošību, vienlaikus nodrošinot atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem, cilvēktiesībām un tiesiskumam.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
79996000 Uzņēmējdarbības organizēšanas pakalpojumi
79997000 Komandējumu pakalpojumi
79400000 Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju un saistītie pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: HU Magyarország
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ES dienvidu kaimiņreģionam galvenokārt partnervalstīs (Alžīrijā, Jordānijā, Libānā, Marokā, Tunisijā, Turcijā)

ES dalībvalstis

Darbuzņēmēja telpās

CEPOL telpās Budapeštā

Attālināti

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 30
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Pamatnolīgums ir automātiski atjaunojams vienu reizi uz sešiem mēnešiem, ja vien kāda no pusēm nesaņem oficiālu paziņojumu par pretējo vismaz trīs mēnešus pirms vēl nenoslēgtā pamatnolīguma darbības laika beigām.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

“Informatīvas un krimināltiesiskas pieejas veicināšana, reaģējot uz terorismu Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā” (CT INFLOW), ko finansē stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta ietvaros.

II.2.14)Papildu informācija

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/04/2021
Vietējais laiks: 10:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 03/05/2021
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

CEPOL galvenā mītne Budapeštā, Ó utca 27., 1066 Budapest, UNGĀRIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GC.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/03/2021