Palvelut - 129878-2020

Submission deadline has been amended by:  181182-2020
18/03/2020    S55

Belgia-Bryssel: Kiinteistökannan ja irtaimiston palovakuutus hankintaviranomaisten Belgiassa sijaitsevissa rakennuksissa

2020/S 055-129878

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Postiosoite: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: OIB.02.002 marchés publics
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tämä sopimus kuuluu yhteiseen menettelyyn, johon osallistuu 7 hankintaviranomaista [katso kohta I.2)]
Postiosoite: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: OIB.02.002 marchés publics
Sähköpostiosoite: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22986989
Faksi: +32 22960570
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:

Hankinta-asiakirjoissa ilmoitetut laitokset ja virastot.

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiinteistökannan ja irtaimiston palovakuutus hankintaviranomaisten Belgiassa sijaitsevissa rakennuksissa

Viitenumero: OIB/2020/OP/0001
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
66510000 Vakuutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Vakuutus on sitä tyyppiä, että se kattaa kaikki riskit, joita ei ole erikseen poissuljettu, joten vakuutuksen kohteena olevat rakennukset on vakuutettu kaikkia riskejä vastaan paitsi niitä, jotka on nimenomaisesti poissuljettu vakuutussopimuksessa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Komission kiinteistöjen palovakuutus – erä 1

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66515100 Palovakuutukset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kiinteistökannan ja irtaimiston palovakuutus komission rakennusten osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallintomäärärahat.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Komission kiinteistöjen palovakuutus – erä 2

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66515100 Palovakuutukset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kiinteistökannan ja irtaimiston palovakuutus komission rakennusten osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallintomäärärahat.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Euroopan unionin neuvoston kiinteistöjen palovakuutus – erä 3

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66515100 Palovakuutukset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kiinteistökannan ja irtaimiston palovakuutus Euroopan unionin neuvoston rakennusten osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallintomäärärahat.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Muiden hankintaviranomaisten kiinteistöjen palovakuutus – erä 4

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
66515100 Palovakuutukset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kiinteistökannan ja irtaimiston palovakuutus alueiden komitean, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA), SESAR-yhteisyrityksen sekä Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimiston (Office of the Secretary-General of the European Schools – EURSC) osalta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

EU:n hallintomäärärahat.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Vain asianmukaisesti rekisteröityneet vakuutuksenantajat voivat tehdä tarjouksia (katso hankinta-asiakirjat).

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/04/2020
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 21/04/2020
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

40 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.

VI.3)Lisätiedot:

1) sopimusosapuoli sitoutuu vakuuttamaan vakuutussopimuksen ehdoin automaattisesti kaikki vakuutuspinta-alojen lisäykset, olivatpa niiden syyt mitkä tahansa,

2) näiden 4 sopimuserän arvioitu yhteislaajuus: noin 2 300 000 neliömetrin vakuutettava pinta-ala,

3) tutustumiskäynti on mahdollinen (katso tarjouskutsukirjeen kohtaa 3.1),

4) eritelmät (sekä niihin liittyvät mahdolliset kysymykset ja vastaukset) ovat saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025 — Kyseistä sivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana,

5) erän 4 osalta: sopimukseen saatetaan sisällyttää hankintaviranomaisiksi toimeenpanovirastoja, jotka eivät ole vielä virallisesti olemassa tämän tarjouspyynnön julkaisuhetkellä tai joita ei oltu perustamassa ja näin ollen niitä ei voitu nimetä virallisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kyseisten toimeenpanovirastojen osuus sopimuksen kokonaisarvosta ei voi yhteensä niiden kaikkien osalta ylittää 10 prosenttia.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/03/2020