Szolgáltatások - 129878-2020

Submission deadline has been amended by:  181182-2020
18/03/2020    S55

Belgium-Brüsszel: Tűzesetekre vonatkozó biztosítás az ajánlatkérők belgiumi épületállománya és annak tartalma tekintetében

2020/S 055-129878

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Office pour les infrastructures et la logistique (OIB)
Postai cím: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Név és címek
Hivatalos név: A szerződés közös közbeszerzés tárgyát képezi 7 ajánlatkérővel (lásd az I.2) pontot)
Postai cím: CSM 1, Cours Saint-Michel 23
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: OIB.02.002 marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu
A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerinti intézmények és ügynökségek.

I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzesetekre vonatkozó biztosítás az ajánlatkérők belgiumi épületállománya és annak tartalma tekintetében

Hivatkozási szám: OIB/2020/OP/0001
II.1.2)Fő CPV-kód
66510000 Biztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A biztosítás „minden kockázatra (kivételekkel)“ típusú, azaz az épületek mindenféle kockázat ellen biztosítva vannak, kivéve a szerződésben kifejezetten kizártakat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az épületállomány tűzesetekre vonatkozó biztosítása — 1. tétel — Bizottság

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66515100 Tűzkár-biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tűzesetekre vonatkozó biztosítás a Bizottság épületállománya és annak tartalma tekintetében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az épületállomány tűzesetekre vonatkozó biztosítása — 2. tétel — Bizottság

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66515100 Tűzkár-biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tűzesetekre vonatkozó biztosítás a Bizottság épületállománya és annak tartalma tekintetében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az épületállomány tűzesetekre vonatkozó biztosítása — 3. tétel — az Európai Unió Tanácsa

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66515100 Tűzkár-biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tűzesetekre vonatkozó biztosítás az Európai Unió Tanácsa épületállománya és annak tartalma tekintetében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai.

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az épületállomány tűzesetekre vonatkozó biztosítása — 4. tétel — egyéb ajánlatkérők

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66515100 Tűzkár-biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tűzesetekre vonatkozó biztosítás a Régiók Európai Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége, a SESAR közös vállalkozás és az Európai Iskolák Hivatala épületállománya és annak tartalma tekintetében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Unió igazgatási előirányzatai.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Csak a megfelelően bejegyzett biztosítók nyújthatnak be ajánlatot (lásd a közbeszerzési dokumentumokat).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/04/2020
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/04/2020
Helyi idő: 10:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A szerződés odaítélését követő 40 hónap.

VI.3)További információk:

1) A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy automatikusan garantálja a szerződés feltételeit a biztosított területek minden növekedésére vonatkozóan, bármi legyen is azok oka;

2) A szerződés 4 tételre becsült mennyisége: a biztosítandó összterület mérete megközelítőleg 2 300 000 m2;

3) Tarthatnak helyszíni szemlét (lásd az ajánlattételi felhívás 3.1. pontját);

4) A pályázati dokumentáció (beleértve a pályázati dokumentációra vonatkozó későbbi esetleges kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalon lesz elérhető: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6025 — A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék;

5) A 4. tételre vonatkozóan: előfordulhat, hogy a szerződésbe végrehajtó ügynökségeket vonnak be ajánlatkérőként (valamennyi végrehajtó ügynökséget együttvéve legfeljebb a teljes szerződéses érték 10 %-áig), amennyiben ezen ajánlati felhívás közzétételekor az említett ügynökségek hivatalosan nem léteztek, nem álltak alapítás alatt, és ebből következően hivatalos megnevezésük nem szerepelhetett a pályázati dokumentumokban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek.

Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/03/2020