Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 1300-2015

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Разни изследвания
NDНомер на публикацията на обявлението1300-2015
PDДата на публикуване03/01/2015
OJНомер на броя на ОВ S2
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (CONNECT)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен19/12/2014
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура9 - Не е приложимо
TDВид на обявлението0 - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79310000 - Услуги по проучване на пазари
79419000 - Консултантски услуги, свързани с оценяване
73200000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
73210000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/digital-agenda/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО