Supplies - 130294-2021

Submission deadline has been amended by:  215575-2021
16/03/2021    S52

Romania-Pitești: Traffic-monitoring equipment

2021/S 052-130294

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Pitești – Consiliul Local al Municipiului Pitești
National registration number: 4317967
Postal address: Str. Victoriei nr. 24
Town: Pitești
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110017
Country: Romania
Contact person: Daniel Constantinescu
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Telephone: +40 248213994
Fax: +40 248212166
Internet address(es):
Main address: http://www.primariapitesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100115537
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente, în cadrul proiectului: „Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120, finanțat prin POR 2014-2020

Reference number: 2836549865
II.1.2)Main CPV code
34970000 Traffic-monitoring equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare de echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, finanțat prin POR 2014-2020, pentru urmatoarele obiective, impartite in trei loturi:

Lot I – Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente,

Lot II – Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente,

Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații).

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana intr-a 11-a zi inclusiv, dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimată pentru furnizarea echipamentelor și execuția lucrărilor aferente în cadrul proiectului “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” este de 34.405.234,41 RON fără T.V.A., defalcată pe componente si categorii de cheltuieli, pe fiecare lot în parte, astfel:

Lot I - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 230.112,00 RON fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 28.840.251,60 RON fără TVA

3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 34.500,00 RON fără TVA

4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 20.591,00 RON fără TVA

TOTAL: 29.125.454,60 RON fără TVA

Lot II - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 35.955,00 RON fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: 5.164.824,81 RON fără TVA

3. Cheltuieli cu organizarea de santier: 0,00 RON fără TVA

4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste: 3.800,00 RON fără TVA

TOTAL 5.204.579,81 RON fără TVA

Lot III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 RON fără TVA

2. Cheltuieli pentru investitia de baza: ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 34 405 234.41 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Operatorii economici pot depune oferte pentru ”unul sau mai multe loturi”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34970000 Traffic-monitoring equipment
34924000 Variable message signs
34926000 Car park control equipment
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Municipiul Pitesti

II.2.4)Description of the procurement:

Sistemul de managementul parcarilor presupune realizarea urmatoarelor subsisteme:

1. Subsistem informarea participantilor la trafic

— Se vor instala panouri cu mesaje variabile pentru informarea in timp real a participantilor la trafic,

— Se vor instala 5 panouri cu mesaje variabile la intrarile in municipiul Pitești dinspre Autostrada A1, DN7C, DN67B, DN65, DN65B, care vor afisa numărul de locuri de parcare disponibile și localizarea acestora în cadrul municipiului,

— Panourile cu mesaje variabile vor putea afisa si informatii referitoare la:

O evenimente de trafic;

O congestii de trafic;

O informații privind devierile de trafic;

O informații meteo;

O informații privind timpul de parcurgere al unui segment de drum;

O indicarea rutelor de ocolire.

— Se vor realiza console metalice pentru sustinerea panourilor cu mesaje variabile,

— Se vor realiza fundatii pentru consolelel metalice,

— Se vor realiza canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde pentru alimentarea cu energie electrica a panourilor cu mesaje variabile,

— Se vor reface si readuce la forma initiala spatiile afectate de lucrari.

2. Subsistem de management al parcarilor

— Se vor instala senzori pentru monitorizarea locurilor de parcare,

— Se vor instala indicatori luminosi pentru semnalizarea starii locurilor (liber/ocupat) din parcarile inchise,

— La accesele in parcarile inchise se vor instala panouri de informare asupra numarului de locuri libere pe fiecare nivel,

— Se vor instala bariere pentru controlul accesului in parcarile inchise,

— Se vor instala camere video ANPR pentru recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare ale autovehiculelor care utilizeaza parcarile inchise,

— Se vor instala standuri pentru emitere tichete pe caile de acces in parcarile inchise,

— Se vor instala standuri pentru validarea tichetelor platite pe caile de iesire din parcarile inchise,

— Se vor instala terminale automate pentru plata taxei de parcare,

— Se vor instala case manuale pentru plata taxei de parcare,

— Se vor instala semafoare pentru controlul accesului in parcarile inchise,

— Se vor instala camere video pentru supravegherea spatiilor de parcare,

— Se va sistematiza circulatia in parcari prin intermediul marcajelor si indicatoarelor rutiere.

3. Subsistemul Centru de Control

— Se vor instala echipamentele hardware si aplicatiile software necesare pentru gestionarea componentelor instalate in parcari,

— Se va realiza o aplicatie mobila pentru informarea in timp real a conducatorilor auto asupra locurilor de parcare diponibile si ghidarea pe traseul optim catre acestea.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 204 579.81 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34970000 Traffic-monitoring equipment
34923000 Road traffic-control equipment
45317000 Other electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Municipiul Pitești

II.2.4)Description of the procurement:

Sistemul de management integrat al traficului presupune realizarea urmatoarelor subsisteme:

1. Subsistem de control al traficului:

Pentru optimizarea traficului si realizarea unei semaforizari conforme cu normele europene, se executa lucrari:

O Realizarea canalizatiei electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde.

Legaturile intre stalpii de sustinere a semafoarelor cu automatul de dirijare se vor realiza printr-o canalizatie electrica subterana proprie.

Aceasta canalizatie se va realiza prin sapatura deschisa, respectand cotele minime de 0.80 m, sub cota superioara a partii carosabile sau a trotuarului, si de 0.80 m sub cota superioara a spatiului verde.

O Realizare camere de tragere cu capac

In punctele de traversare a partii carosabile si la schimbarea de directie a traseului canalizatia este prevazuta cu camere de tragere, din beton de ciment, 64x64.

O Schimbarea cablurilor de legatura a semafoarelor

Cablurile electrice care fac legatura intre semafoare si automatul de dirijare sunt de tipul Csyy 3-19x1.5.

O Inlocuirea tuturor semafoarelor existente cu semafoare noi, care folosesc tehnologia tip LED, acestea avand si o vizibilitate mai buna, si costuri de intretinere mai mici si o durata mult mai mare de viata decat semafoarele conventionale cu bec cu incadescenta (se vor refolosi semafoarele cu LED existente care sunt in stare buna de functionare)

O Inlocuirea automatelor de dirijare cu echipamente care sa permita comunicarea intre intersectii, introducerea de multiprograme sau posibilitatea de a adauga echipamente noi sau cu alte caracteristici (bucle inductive, camere de video detectie etc)

O Plantarea de stalpi de semaforizare noi acolo unde acest lucru este necesar si revopsirea si protejarea stalpilor existenti care pot fi refolositi

S-au prevazut montarea de stalpi simpli si stalpi cu consola pe drumul principal pentru a dubla semafoarele de vehicule, crescand astfel vizibilitatea acestora de la min. 50.00m (conform STAS 1848/4).

O Fiecare intersectie de tip trecere de pietoni, va fi prevazuta cu dispozitive acustice (pentru persoane cu dizabilitati) si cu dispozitive push-button (pentru confirmarea cererii de trecere a pietonilor)

O Montarea de bucle inductive de trafic / senzori wireless in carosabil, care sa permita identificarea in mod real si instantaneu a numarului de vehicule care intra sau ies din intersectie. Aceste date permit automatelor de dirijare propuse a dota intersectiile sa creeze timpi de semaforizare functie de conditiile de trafic si sa optimizeze la maxim functionarea intersectiilor.

Vor fi amplasate bucle de detectie inductive, pe sensurile de intrare si de iesire din intersectie, pe fiecare sens, cate una pentru fiecare banda de circulatie.

Dupa realizarea buclelor de detectie a traficului, intersectia va putea functiona in mod adaptiv local.

O Realizarea unei comunicatii prin fibra optica intre intersectii ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersectiilor, si legatura acestora cu Centrul de Comanda si Control.

Fiecare intersectie nesemaforizata va fi bransata electric la retea.

2. Subsistem de monitorizare video a traficului:

In cadrul acestui subsistem s-a prevazut echiparea intersectiilor cu 1-2 camere video conectate la Centrul de Control.

Pentru realizarea acestui proiect se vor folosi camere video de supraveghere IP de exterior si echipament de transmitere date.

Sistemul este compus din:

O stalpi de sustinere a camerelor video;

O fundatie stalpi;

O camere video IP pentru analiza inteligenta a traficului;

O camere video IP pentru recunoasterea automata a numerelor de inmatriculare;

O aplicatii software;

O realizarea unei canalizatii electrice in carosabil, trotuar si spatiu verde;

O realizarea unei camere de tragere;

O pozarea a 2 tuburi d=63mm;

O pozarea unui cablu de date;

O pozarea unui cablu de alimentare;

O echipamente de transmitere date;

O echipamente de afisare a imaginilor video;

O echipamente de inregistrare a imaginilor video;

O aplicatii de management.

3. Subsistem de comunicații prin fibra optică:

Pentru asigurarea comunicațiilor sistemului propus se va utiliza o rețea virtuala de comunicații, cu conectare la fiecare locație in parte si canale tip VPN (Virtual Private Network – rețea privata virtuala) la Centrul de Comanda si Control. Acest tip de rețea permite realizarea unei legături securizate de date utilizând orice modalitate fizică de transmitere a informațiilor (cablu / fibră optică / legătură radio). În acest mod, legătura de date necesară funcționării Centrului de Comandă și Control nu este limitată la o anumită soluție tehnică particulară, ci se poate implementa indiferent de tipul de rețea fizică de comunicații.

Cablurile de fibra optica vor fi amplasate in canalizaţie proprie.

Pentru toate intersectiile, cat si pentru legatura cu Centrul de Comanda si Control (din B-dul Eroilor nr.30) s-a prevazut realizarea unei comunicatii prin fibra optica intre intersectii ajutand astfel la realizarea undei verzi si corelarea in timp real a intersectiilor.

4. Subsistem de comunicații prin radio:

Se va utiliza o tehnologie bazata pe unde electromagnetice, cu scopul transmisiei si receptiei de date. Arhitectura solutiei se bazeaza pe 7 locatii care vor emite unde electromagnetice catre o locatie centrala.

Cele 7 locatii unde se vor amplasa echipamente WI-FI sunt:

— in apropierea celor 5 VMS-uri care vor fi montate in cadrul contractului aferent Lotului II - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente,

— in apropierea intersectiei Calea Bucuresti – Bd. I.C. Bratianu,

— in apropierea intersectiei Bd. N. Balcescu – Aleea Spitalului

5. Subsistem centru de comanda si control:

Se va realiza un Centru de Comanda si Control in parcarea Politiei Locale din B-dul Eroilor nr. 30. Acest Centru se va realiza din 5-6 containere modulare metalice tip LEGO sub forma de cladire containerizata asezate pe o platforma din beton de ciment.

6. Subsistem semnalizare rutieră:

Pentru imbunatatirea conditiilor de trafic si asigurarea sigurantei participantilor la trafic vor fi executate marcaje orizontale de tip termoplast insotite de semnalizare pe verticala, acolo unde se impune acest lucru.

In general, se va reface marcajul existent si se inlocuieste cu cel de tip termoplast, pastrandu-se tipul si pozitia lui pe suprafata de rulare.

7. Subsistem de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersectii semaforizate:

Pentru fiecare linie de transport se vor defini balize virtuale la distante cuprinse intre 200 si 500 metri de intrarea in intersectiile semaforizate. In momentul in care un vehicul ajunge la coordonatele GPS ale primei balizei virtuale, va transmite pozitia catre centrul de control. La centrul de control pozitia vehiculului va fi analizata in raport cu graficul de transport si se va lua decizia de acordare de prioritizare sau nu. In cazul in care se decide acordarea de prioritate, se transmite catre automatul de trafic, asociat balizei virtuale, incarcarea planului ce asigura prioritizarea pe directia de deplasare a vehiculului. In cazul trecerilor de pietoni prevazute cu butoane pentru pietoni, in momentul in care un vehicul, aflat in intârziere fata de grafic, ajunge în dreptul balizei virtuale automatul de dirijare va inhiba cererile de verde ale pietonilor până când vehiculul depaseste baliza virtuala de iesire.

Pentru a se realiza prioritizarea mijlocelor de transport in comun, în cele 38 intersectii, se vor monta in partea carosabila, senzori de prezenta, la iesirea din intersectie, cate unul pentru fiecare banda. Acesti senzori vor transmite semnalul de prezenta a autobuzului, la automatul din intersectie, pentru a influenta programul de semaforizare. Automatul trebuie sa fie capabil sa receptioneze cererea de prioritizare a autobuzului si sa aloce in timpul cel mai scurt faza de semaforizare care permite trecerea autobuzului.

8. Subsistem detectie calitate aer si stare carosabil:

Prin intermediul retelei de telecomunicatii, datele achizitionate de senzorii pentru calitatea aerului, cat si de cei din carosabil, vor fi transmise in Centrul de Comanda si Control, catre echipamentele de inregistrare, stocare, afisare si alarmare dedicate acestui subsistem. Subsistemul va contine si o componenta software care permite descarcarea, vizualizarea si afisarea in timp real a datelor achizitionate.

9. Subsistem analiza inteligenta trafic:

Sistemul va asigura detectia automata a incidentelor (oprirea vehiculelor, scaderea brusca a vitezei) intr-o zona de detectie presetata. Sistemul va realiza detectia incidentelor, cu ajutorul detectoarelor si a prelucrarii imaginilor de la camerele CCTV.

10. Subsistem cantarire in miscare:

Subsistemul va realiza cantarirea in miscare a autovehiculelor si impunerea sanctiunilor legale celor care depasesc sarcina maxima admisa pe sectorul de drum. Subsistemul va prelua informatii pentru identificarea autovehiculului si a greutatii, prin intermediul senzorilor aflati in sistemul rutier al drumului, precum si de la alte echipamente necesare functionarii, dupa care vor fi transmise catre Centrul de Comanda si Control. Sistemul va tine cont de autorizatiile emise pentru transporturi speciale si va putea fi modificat in functie de cerintele utilizatorilor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 29 125 454.60 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34970000 Traffic-monitoring equipment
48611000 Database software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

Municipiul Pitești

II.2.4)Description of the procurement:

Se va achizitiona o licenta pentru o aplicatie de tip desktop GIS “commercially available off the shelf” care sa permita editarea, crearea si analiza datelor geospatiale, avand cel putin urmatoarele functionalitati:

— realizarea de harti tematice profesionale si posibilitatea de tiparire, export in formate GIS, CAD si alte formate, inclusive XML, salvarea si incorporarea acestora in alte aplicatii sau documente,

— gestionarea, crearea, utilizarea si organizarea datelor spatiale, datelor tabelare si metadatelor in vederea vizualizarii, cartografierii, interogarii si analizei spatiale ale acestora,

— sa dispuna de instrumente de editare, culegere, intretinere, integrare, analiza, cartografiere si vizualizare a datelor geospatiale in cat mai multe formate diferite,

— sa permita editarea de precizie ridicata cu ajutorul mouse-ului, asemanatoare celei oferite de programele CAD,

— sa permita crearea, validarea si gestionarea topologiei pentru simplificarea operatiilor de editare, localizare si eliminare imediata a erorilor de editare, stabilirea de reguli si comportamente ale obiectelor spatiale,

— sa includa instrumente si proceduri de analiza si geoprocesare, oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea si intelegerea cat mai corecta a procesului decizional folosind hartile si informatia geospatiala,

— sa dispuna de o aplicatie viewer gratuita pentru vizualizarea hartilor autorizate cu aplicatiile software GIS desktop. Aceasta aplicatie viewer trebuie sa include, de asemenea, si instrumente de explorare si interogare a hartilor.

Numarul de utilizatori care vor fi instruiti este estimat la 2 persoane.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garanția asigură înlocuirea/ repararea produselor neconforme de către furnizor pe perioada garanției, fapt care conferă mai multă siguranță privind asigurarea unor produse conforme achiziției. Factorul de evaluare urmărește să asigure achiziția de produse care să fie garantate din perspectiva caracteristicilor calitative ofertate de furnizor o perioadă cât mai îndelungată de timp. Scopul stabilirii factorului de evaluare este acela de a permite ca în situaţia unor resurse limitate de bugetul aprobat în cadrul proiectului, să stimuleze competiţia între ofertanţi astfel încât raportul preţ-calitate, obţinut la un nivel competitiv al pieţei, să permită utilizarea resurselor proiectului cu maxim de eficacitate, pentru a oferi produse de calitate înaltă, în vederea implementării cu succes a proiectului. / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, cod SMIS 129120

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertantii (inclusiv asociatii), tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici (inclusiv asociații/terții susținători/subcontractanții) participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (inclusiv asociații/terții susținători/subcontractanții) clasat pe primul loc, la finalizarea evaluării ofertelor.

Pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, care sa ateste ca firma ofertanta nu are datorii restante, documentele justificative trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestora si pot fi, fara a se limita la::

a) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.)/actul constitutiv.

b) certificatele de atestare fiscală cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local, etc.), in termen de valabilitate la data prezentarii acestora, care să ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentării.

c) după caz, documente prin care să demonstreze faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

d) operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile din țara în care aceștia sunt rezidenți prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidentă. Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

e) alte documente edificatoare, după caz.

2. Ofertantii (care participa la procedura de atribuire individual ori in comun cu alti operatori economici), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care deţin funcţii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Gentea Cristian – Primar; Călugăru Andrei Cătălin – Secretar General al Municipiului Pitești; Tofan Gelu – Viceprimar; Mihăilescu Mihai Ioan – Viceprimar; Tudor Lucrețiu Ioan - Administrator public; Apostoliceanu Sorin – Consilier Local; Chivu Virgil-Dumitru – Consilier Local; Coman Sorina-Marilena - Consilier local; Coteț Mihai – Consilier local; Costescu Cătălin – Consilier Local; Dinu Dănuţ - Consilier local; Dumitrașcu Maria–Cătălina – Consilier Local; Dumitrescu Dan-Mihai – Consilier Local; Gherase Ionuț – Consilier Local; Ionică Constantin Cornel - Consilier Local; Irimia Tiberiu Gabriel - Consilier Local; Miu Barbu - Consilier Local; Nedelcu Darius Sebastian - Consilier Local; Plecanciuc Florin - Consilier Local; Stan Ana- Consilier Local; Șerb Dragoș Andrei - Consilier Local; Șerbănoiu Răzvan Ionuț - Consilier Local; Tudosoiu Dumitru - Consilier local; Tudorache Iulian Robert - Consilier Local; Preduţ Mariana Tatiana - Consilier local; Bănică Iuliu Radu – Consilier local; Ştefănescu Mihaela Carmen - Director Executiv, Direcţia Administraţie Publică Locală, Juridic Contencios; Dăianu Maria Camelia - Director Executiv, Direcţia Economică; Stan Marilena - Sef, Biroul Buget; Rîcă Manuela Cristina - Şef, Serviciul Contabilitate; Chilau Corina Florentina - Consilier, Serviciul Contabilitate; Dinu Victoria Lavinia - Consilier, Serviciul Contabilitate; Popescu Tatiana - Consilier, Serviciul Contabilitate; Șamotă Roxana Maria - Consilier, Serviciul Contabilitate; Ana Alina Giorgiana – Inspector de specialitate Serviciul Contabilitate, Chiriță Iulian - Director Executiv, Direcția Tehnică; Oprescu Adrian - Sef, Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor; Kevorkian Mikael Masis - Consilier, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Brădeanu Ana Mihaela - Consilier, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Marin Raluca Daniela – Consilier, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Cîrjan Ramona Elena - Consilier, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Nistorescu Luminița Gabriela - Consilier, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Olteanu Lucian Nicolae - Consilier, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Ciuculete Marius - Consilier, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Gross Dorelia Nicoleta - Coordonator, Compartiment Durabilitate, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Dumbravă Dumitra - Inspector de specialitate, Compartiment Durabilitate, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Belea Marinela - Inspector de specialitate, Compartiment Durabilitate, Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor; Chiriţă Ionuţ - Director, Centrul National de Informare si Promovare Turistica Pitesti; Teodorescu Dănuţ Mihail - Director Executiv, Direcţia Servicii Publice și Achiziții; Constantinescu Daniel - Șef, Serviciul Achiziţii, Administrativ; Duminică Dorina Daniela – Consilier achizitii publice, Serviciul Achiziţii, Administrativ; Stanca Mihaela Andreea - Consilier achizitii publice, Serviciul Achiziţii, Administrativ; Foamete Mihai - Sef, Serviciul Juridic; Stan Victoria - Consilier juridic, Serviciul Juridic; Pavel Aurelia - Consilier, Serviciul Juridic; Boață Viorica Rina - Şef, Serviciul Coordonare Asociaţii de Proprietari; Gava Maria - Șef, Serviciul Investitii; Oprescu Marioara - Coordonator, Compartimentul Urmarire Investiții Unități de Învățământ; Marinache Duinu Nicoleta - Inspector, Serviciul Investiții; Burcă Mirela - Inspector, Serviciul Investiții; Diaconu Gabriela - Inspector, Serviciul Investiții.

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta fiind declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca operatorul economic nu se afla in conflict de interese cu persoanele mentionate in documentatia de atribuire.

Atentionari speciale: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociați/terți sustinatori/subcontractanți) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

În temeiul art.173 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Ofertanții, persoane juridice/fizice străine trebuie să dețină documente echivalente care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidentă, în limba în care au fost emise, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt următoarele:

a) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.), în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice române;

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Fiecare membru al asocierii, terții susținători, subcontractanții trebuie să dovedească pentru partea din contract pe care o realizează că are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

b) documente echivalente emise în țara de rezidență, în limba în care au fost emise, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.

Informațiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

Fiecare membru al asocierii, terții susținători, subcontractanții trebuie să dovedească pentru partea din cont... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 3 Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul va prezenta media cifrei de afaceri anuala globala pe ultimii 3 ani aferenti ultimelor 3 exercitii financiare bugetare incheiate (2018, 2019, 2020), care trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 140.000 RON, pentru LOT III.

Loturile: 2 Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul va prezenta media cifrei de afaceri anuala globala pe ultimii 3 ani aferenti ultimelor 3 exercitii financiare bugetare incheiate (2018, 2019, 2020), care trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 10.000.000 RON, pentru LOT II.

Loturile: 1 Cifra de afaceri anuala generala Ofertantul va prezenta media cifrei de afaceri anuala globala pe ultimii 3 ani aferenti ultimelor 3 exercitii financiare bugetare incheiate (2018, 2019, 2020), care trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 50.000.000 RON, pentru Lot I.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul/ ofertantul in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara/ tertul sustinator (dupa caz) participant la procedura de atribuire, va completa DUAE in mod corespunzator, conform art. 193-197 din Legea nr. 98/ 2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante inainte de atribuirea contractului, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si finalizarea evaluarii ofertelor, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Documente justificative care probeaza nivelurile cifrei de afaceri pot fi reprezentate de: bilanturi contabile/ extrase de bilant, raport de audit (dupa caz) sau orice alte documente echivalente (declaratie fiscala, balanta de verificare, etc.), relevante in sustinerea indeplinirii cerintei de capacitate, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare ale tarii in care este stabilit operatorul economic, depuse si inregistrate la organele competente (dupa caz), din ultimele 3 exercitii financiare incheiate/ disponibile, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic.

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul/ ofertantul in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara/ tertul sustinator (dupa caz) participant la procedura de atribuire, va completa DUAE in mod corespunzator, conform art. 193-197 din Legea nr. 98/ 2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante inainte de atribuirea contractului, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si finalizarea evaluarii ofertelor, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Documente justificative care probeaza nivelurile cifrei de afaceri pot fi reprezentate de: bilanturi contabile/ extrase de bilant, raport de audit (dupa caz) sau orice alte documente echivalente (declaratie fiscala, balanta de verificare, etc.), relevante in sustinerea indeplinirii cerintei de capacitate, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare ale tarii in care este stabilit operatorul economic, depuse si inregistrate la organele competente (dupa caz), din ultimele 3 exercitii financiare incheiate/ disponibile, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic.

Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul/ ofertantul in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara/ tertul sustinator (dupa caz) participant la procedura de atribuire, va completa DUAE in mod corespunzator, conform art. 193-197 din Legea nr. 98/ 2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante inainte de atribuirea contractului, de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire si finalizarea evaluarii ofertelor, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Documente justificative care probeaza nivelurile cifrei de afaceri pot fi reprezentate de: bilanturi contabile/ extrase de bilant, raport de audit (dupa caz) sau orice alte documente echivalente (declaratie fiscala, balanta de verificare, etc.), relevante in sustinerea indeplinirii cerintei de capacitate, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare ale tarii in care este stabilit operatorul economic, depuse si inregistrate la organele competente (dupa caz), din ultimele 3 exercitii financiare incheiate/ disponibile, in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul are subcontractanți, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică parte/părțile respective, precum și acordul subcontractanților, cu privire la aceste aspecte. Contractantul raspunde de modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, raspunderea acestuia în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică nefiind diminuată în cazul în care o parte/părți din contract sunt îndeplinite de subcontractanți. Resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Se vor respecta prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 150 din H.G.R. nr. 395/2016 privind subcontractarea.

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat A. Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, (raportati la termenul limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte ca a livrat/ furnizat, montat, testat si pus in functiune produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de minim 28.800.000 RON fara TVA. Prin produse similare se intelege sisteme necesare implementarii managementului traficului, cum ar fi: sisteme de control al traficului, sisteme de monitorizare video a traficului, sisteme de comunicatii prin fibra optica, sisteme de comunicatii prin radio, sisteme semnalizare rutiera, sisteme de prioritizare a vehiculelor de transport public in intersectii semaforizate, sisteme detectie calitate aer si stare carosabil, sisteme analiza inteligenta trafic, sisteme centru de control, sisteme cantarire in miscare si altele asemenea. Prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.Pentru furnizările efectuate, prezentate ca experiență similară, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. In cazul in care mai multi operatori e...

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat A. Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, (raportati la termenul limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte ca a livrat/ furnizat, testat si pus in functiune produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de minim 75.000 RON fara TVA. Prin produse similare se intelege pachete software pentru baze de date si altele asemenea. Prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.Pentru furnizările efectuate, prezentate ca experiență similară, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, cerinta va fi indeplinita prin cumul. Nota: Cerința referitoare la experiența similară se consideră îndeplinită cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 3, lit. b, din Instrucțiunea ANAP nr. 2/ 2017. B. Capacitatea tehnică și profesională poate fi dovedită prin susținere, în conformitate cu prevederile art. 182, alin.1 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacita...

Loturile: 3 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul are subcontractanți, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică parte/părțile respective, precum și acordul subcontractanților, cu privire la aceste aspecte. Contractantul raspunde de modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, raspunderea acestuia în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică nefiind diminuată în cazul în care o parte/părți din contract sunt îndeplinite de subcontractanți. Resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Se vor respecta prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 150 din H.G.R. nr. 395/2016 privind subcontractarea.

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat A. Operatorul economic va prezenta lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, (raportati la termenul limita de depunere a ofertelor), din care sa rezulte ca a livrat/ furnizat, montat, testat si pus in functiune produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, la nivelul unuia sau a mai multor contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata de minim 5.100.000 RON fara TVA. Prin produse similare se intelege sisteme necesare implementarii managementului parcarilor, cum ar fi: sisteme de informare a participantilor la trafic, sisteme pentru gestionarea eficienta a spatiului de parcare stradala, sisteme centru de control si altele asemenea. Prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.Pentru furnizările efectuate, prezentate ca experiență similară, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual lei/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, cerinta va fi indeplinita prin cumul. Nota: Cerința referitoare la experiența similară se consideră îndeplinită cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 3, lit. b, din Instrucțiunea ANAP nr. 2/ 2017. B....

Loturile: 2 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul are subcontractanți, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică parte/părțile respective, precum și acordul subcontractanților, cu privire la aceste aspecte. Contractantul raspunde de modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, raspunderea acestuia în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publică nefiind diminuată în cazul în care o parte/părți din contract sunt îndeplinite de subcontractanți. Resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Se vor respecta prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 150 din H.G.R. nr. 395/2016 privind subcontractarea.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor și depunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE la momentul depunerii ofertei, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, conform art.196 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

A.Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acestea fiind următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. B.Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor depune și angajamentul terțului susținător, împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terț/ terții susținători din care rezultă modul efectiv prin care se va materializa susținerea acestuia/acestora. C.Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor, și depunerea acordului de asociere, odată cu DUAE la momentul depunerii ofertei, urmând ca documentele justifica...

A.Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acestea fiind următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. B.Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor depune și angajamentul terțului susținător, împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terț/ terții susținători din care rezultă modul efectiv prin care se va materializa susținerea acestuia/acestora. C.Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor, și depunerea acordului de asociere, odată cu DUAE la momentul depunerii ofertei, urmând ca documentele justifica...

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor și depunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE la momentul depunerii ofertei, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, conform art.196 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

A.Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acestea fiind următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări; - procese-verbale de recepţie; - certificări de bună execuţie; - certificate constatatoare. B.Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor depune și angajamentul terțului susținător, împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terț/ terții susținători din care rezultă modul efectiv prin care se va materializa susținerea acestuia/acestora. C.Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor, și depunerea acordului de asociere, odată cu DUAE la momentul depunerii ofertei, urmând ca documentele justificati...

Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor și depunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE la momentul depunerii ofertei, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, conform art.196 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/04/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/04/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare desemnate prin dispozitia primarului municipiului Pitesti

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

In baza criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate-preț”, este declarată câștigătoare oferta care îndeplinește cel mai mare punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. Oferta care este declarată câștigătoare, conform criteriului de atribuire stabilit, trebuie să îndeplinească toate specificațiile tehnice minime obligatorii, așa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. În cazul în care două sau mai multe oferte, au punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite, doar acestor operatori, noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. La solicitarea autoritatii contractante, respectivii operatori economici vor depune o noua oferta financiara, ce va fi transmisa in SICAP, semnata cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. În acest caz, se vor transmite următoarele:

1) LOT I - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, dotări, active necorporale pentru implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de calatori, precum și lucrările aferente și LOT II - Furnizare de echipamente, cu montaj şi punere în funcţiune, active necorporale pentru realizarea managementului parcarilor si implementarea de panouri informative la intrarea in municipiul Pitesti, precum si lucrarile aferente

a) Formularul de ofertă – Formular nr. 1;

b) Anexe la formularul de ofertă:

 F1 - centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

 F2 - centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări;

 F3 - lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări, inclusiv organizare de șantier;

 F4 - lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active

Necorporale;

 F5 - fișe tehnice;

 C6 - lista cuprinzând consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect;

 C7 - lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru cumulat pe proiect;

 C8 - lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Cumulat pe proiect;

 C9 - lista cuprinzând consumurile privind transporturile cumulat pe proiect.

c) Graficul de execuție fizic și valoric (Formular nr. 5);

2) LOT III - Furnizare de active necorporale pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si calatorie, inclusiv training utilizatori și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

a) Formularul de ofertă – Formular nr. 1;

b) Anexe la formularul de ofertă: Centralizator de preturi - Formular nr. 3;

Se va specifica la nivelul DUAE - Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic; Punctul A: Informatii privind operatorul economic.

Operatorii economici vor completa direct în SICAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Solicitările de clarificări, răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări și ofertele se transmit doar în SICAP. Se recomada ca solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici sa fie transmise in SICAP in format editabil.

Comunicarea rezultatului procedurii se va face prin intermediul SICAP și/sau prin intermediul email-ului pe adresa de e-mail indicată în DUAE.

Toate documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă.

Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta Fisa de date solicitate de catre autoritatea contractanta, se vor posta in SICAP semnate cu semnatura electronica si s... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primăria Municipiului Pitești, Serviciul dezvoltare și managementul proiectelor
Postal address: Str. Victoriei nr. 24
Town: Pitești
Postal code: 110017
Country: Romania
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Telephone: +40 372716347
Fax: +40 248212166
Internet address: www.primariapitesti.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/03/2021