Dodávky - 130302-2016

16/04/2016    S75

Francie-Valenciennes: Zakázka na poskytnutí služeb týkajících se kancelářských potřeb pro úřady ve Valenciennes, Lille a Angers

2016/S 075-130302

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro železnice
Poštovní adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Obec: Valenciennes
Kód NUTS: FR301 Nord
PSČ: 59300
Země: Francie
Kontaktní osoba: Mr Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Tel.: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.era.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Odrůdový úřad Společenství
Poštovní adresa: 3 boulevard Foch
Obec: Angers
Kód NUTS: FR512 Maine-et-Loire
PSČ: 49000
Země: Francie
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Tel.: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cpvo.fr/main/fr/accueil
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1435
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: železnice.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zakázka na poskytnutí služeb týkajících se kancelářských potřeb pro úřady ve Valenciennes, Lille a Angers.

Spisové číslo: ERA 2015 05 OP.
II.1.2)Hlavní kód CPV
30192000 Kancelářské potřeby
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Evropská agentura pro železnice (ERA) a Odrůdový úřad Společenství (CPVO) mají v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu na dodávku kancelářského vybavení pro úřady ve Valenciennes, Lille a Angers. Uchazeč bude muset být schopen poskytnout všechny služby související se zakoupením kancelářských potřeb, vybavení a služeb ke každodennímu použití za strany 170 zaměstnanců ERA, 60 zaměstnanců CPVO, a občas s dalšími požadavky, jakož i vybavení pro konference a zasedání v případě denně pořádaných pracovních jednání – přibližně 400 ročně, dvě třetiny zmíněných jednání s účastí 5–25 osob a jedna třetina s účastí 25–50 osob – a v případě určitých velkých akcí – přibližně 50 ročně, kterých se účastní přibližně 50–200 osob.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 512 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30192000 Kancelářské potřeby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR512 Maine-et-Loire
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Valenciennes a Angers.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 512 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 20/05/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25/05/2016
Místní čas: 14:30

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/04/2016