We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 130356-2019

20/03/2019    S56

Poland-Katowice: Rubber conveyor belts

2019/S 056-130356

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327161465
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 251-5)

Reference number: 701801970
II.1.2)Main CPV code
34312600 Rubber conveyor belts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 39 644 596.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadania od nr 1 do 16

Lot No: 1 - 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
34312600 Rubber conveyor belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 1. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1000MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M,

3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 25 697,00 mb

Zadanie 2. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1000MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 6 521,00 mb

Zadanie 3. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1000MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 2 000,00 mb

Zadanie 4. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1000MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=1600 <1800 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM szacunkowa ilość: 3 000,00 mb

Zadanie 5. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1000MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM szacunkowa ilość: 1 200,00 mb

Zadanie 6. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1000MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 1 500,00 mb

Zadanie 7. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 17 360,00 mb

Zadanie 8. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 4 640,00 mb

Zadanie 9. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 1 000,00 mb

Zadanie 10. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1400 <1600 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 20 200,00 mb

Zadanie 11. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1600 <1800 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 25 400,00 mb

Zadanie 12. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 2 000,00 mb

Zadanie 13. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 1 500,00 mb

Zadanie 14. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1400MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=1400 <1600 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM szacunkowa ilość: 2 400,00 mb

Zadanie 15. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1400MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1600 <1800 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 6 250,00 mb

Zadanie 16. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1400MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 6+4 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 900 mb

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 231-528803
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadania nr 1, 2, 3, 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: COBRA EUROPE Sp. z o.o.
Postal address: ul. Graniczna 7
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 9 320 136.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 1
Title:

Zadania nr 6 - 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 21
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 21
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A.
Postal address: ul. 1 Maja 100
Town: Wolbrom
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 32-340
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 30 324 460.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2019