Supplies - 130356-2019

20/03/2019    S56

Poland-Katowice: Rubber conveyor belts

2019/S 056-130356

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Polska Grupa Górnicza S.A. 40-041 Katowice, ul. Lompy 14
E-mail: i.mieszczanin@pgg.pl
Telephone: +48 327161465
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 251-5)

Reference number: 701801970
II.1.2)Main CPV code
34312600 Rubber conveyor belts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 39 644 596.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadania od nr 1 do 16

Lot No: 1 - 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
34312600 Rubber conveyor belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie 1. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1000MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M,

3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 25 697,00 mb

Zadanie 2. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1000MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 6 521,00 mb

Zadanie 3. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1000MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 2 000,00 mb

Zadanie 4. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1000MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=1600 <1800 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM szacunkowa ilość: 3 000,00 mb

Zadanie 5. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1000MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM szacunkowa ilość: 1 200,00 mb

Zadanie 6. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1000MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 1 500,00 mb

Zadanie 7. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 17 360,00 mb

Zadanie 8. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 3-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 4 640,00 mb

Zadanie 9. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1250 <1400 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 1 000,00 mb

Zadanie 10. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1400 <1600 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 20 200,00 mb

Zadanie 11. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1600 <1800 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 25 400,00 mb

Zadanie 12. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 2 000,00 mb

Zadanie 13. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1200MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 1 500,00 mb

Zadanie 14. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA / SZEROKOŚĆ 1400MM / WYTRZYMAŁOŚĆ >=1400 <1600 KN/M / 4-PRZEKŁADKOWA / OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM szacunkowa ilość: 2 400,00 mb

Zadanie 15. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1400MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=1600 <1800 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 4+3 MM, szacunkowa ilość: 6 250,00 mb

Zadanie 16. TAŚMA TKANINOWO GUMOWA WIELOPRZEKŁADKOWA ANTYELEKTROSTATYCZNA TRUDNOPALNA, SZEROKOŚĆ 1400MM, WYTRZYMAŁOŚĆ >=2000 <2500 KN/M, 4-PRZEKŁADKOWA, OKŁADKA NOŚNA/BIEŻNA 6+4 MM LUB TAŚMA PRZENOŚNIKOWA O DOWOLNEJ KONSTRUKCJI RDZENIA SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTRZYMAŁOŚCI I SZEROKOŚCI szacunkowa ilość: 900 mb

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 231-528803
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Zadania nr 1, 2, 3, 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: COBRA EUROPE Sp. z o.o.
Postal address: ul. Graniczna 7
Town: Piekary Śląskie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-940
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 9 320 136.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 1
Title:

Zadania nr 6 - 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/02/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 21
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 21
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A.
Postal address: ul. 1 Maja 100
Town: Wolbrom
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 32-340
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 30 324 460.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2019