Lieferungen - 130390-2019

20/03/2019    S56

Polen-Katowice: Anschlussdosen

2019/S 056-130390

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 043-099170)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Czesław Kinder
E-Mail: c.kinder@pgg.pl
Telefon: +48 327572919
Fax: +48 327572304

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku – nr grupy 312-1

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902235
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31224300 Anschlussdosen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku – nr grupy 312-1.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 043-099170

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 19/03/2019
Ortszeit: 07:45
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 04:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 17/05/2019
muss es heißen:
Tag: 27/05/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 19/03/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 08:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: