Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 130856-2019

21/03/2019    S57

Magyarország-Érd: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 057-130856

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
E-mail: konkoly.zita@erd.hu
Telefon: +36 23522328
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erd.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.erd.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum építése

Hivatkozási szám: EKR000388852018
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A felhívásII.1.1)ésII.2.1)pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya:Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40, 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 020 208 756.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45350000 Gépészeti szerelések
45112700 Tereprendezési munkák
45310000 Villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71421000 Kertépítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Burkoló utca 40.; HRSZ.: 933

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Burkoló utca 40, 933. hrsz-ú Fenyves-Parkváros köznevelési centrum (általános iskola, sportcsarnok és tanuszoda) tervezési és kivitelezési munkái

Főbb számszerűsíthető adatok:

Érd, Parkváros Burkoló utca, Festő utca, Búvár utca és Favágó utca közti jelenleg beépítetlen telken (933 hrsz) kerül elhelyezésre egy 24 tantermes és 6 szaktantermes általános iskola (7907,37 m2), kézilabda csarnokkal, 400 fős lelátóval (2550,35 m2) és tanuszodával (1560,34 m2).

A komplexumban 1 teherlift és 2 személyfelvonó található.

A pinceszinten kerül elhelyezésre az ebédlő és csarnok, valamint az uszoda és csarnok öltöző egységei. Építéssel érintett terület: nettó 12 018,06 m2. (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti)

A beépítendő telek területe: 18 395 m2.

Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.

A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A M/2 a) alk.-ot ig. szaki M/2. a) alk.-on felüli MV-É építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A M/2 b) alk.-ot ig. szaki M/2. b) alk.-on felüli MV-ÉG építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap), / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. A M/2 c) alk.-ot ig. szaki M/2. c) alk.-on felüli MV-ÉV építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap), / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 5. A M/2 d) alk.-ot ig. szaki M/2. d) alk.-on felüli M/2.d) alk-gal megegyező tárgyú többletszakmai tapasztalat - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap), / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)): fordított arányosítás, 2.-5. részszempont: egyenesarányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 169-383865
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 315 534 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 020 208 756.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő (FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a következő munkálatok vonatkozásában von be alvállalkozókat: Tervezési munkák részmunkái MV-É, MV-ÉV, MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok Tanácsadás, műszaki irányítási munkák részmunkái Irtás, föld és sziklamunkák részmunkái Alapozási munkák részmunkái Zsaluzás & állványozási munkák részmunkái Beton és vasbeton szerkezeti munkák részmunkái Acélszerkezeti munkák részmunkái Fém és könnyű épületszerkezeti munkák részmunkái Falazás, vakolás és egyéb kőműves munkák részmunkái Hideg melegburkolási munkák részmunkái Épületszigetelési munkák részmunkái Külső & belső nyílászárók beépítésének részmunkái Asztalos szerkezetek beépített berendezési munkák részmunkái Épületgépészeti munkák részmunkái Erős és gyengeáramú munkák részmunkái Épületautomatika munkák rézmunkái Épületbádogos munkák rézmunkái Út parképítési munkák részmunkái Sportpálya építési munkák részmunkái Liftszerelési munkák Épületüvegezési munkák rézmunkái Közműépítési munkák részmunkái

Nyertes ajánlattevő neve és adószáma:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25308673-2-07

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő utca 217., 25308673-2-07

LATEREX Építő Zrt., 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., 25098367-2-43

EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest Gyömrői út 76-80., 13240567-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2019