Works - 130864-2019

21/03/2019    S57

Magyarország-Érd: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 057-130864

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
E-mail: konkoly.zita@erd.hu
Telefon: +36 23522328
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.erd.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.erd.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Batthyány Sportiskola rekonstrukciója

Hivatkozási szám: EKR000388782018
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A felhívásII.1.1)ésII.2.1)pontjaiban rövidítés van karakterkorlátozás miatt. A közbeszerzési eljárás tárgya:Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési kivitelezési munkái

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 446 786 966.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45112700 Tereprendezési munkák
45310000 Villamos szerelési munka
45350000 Gépészeti szerelések
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71421000 Kertépítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

2030 Érd, Fácánköz u. 1-5. hrsz.: 18223/9

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési és kivitelezési munkái

Főbb számszerűsíthető adatok:

: A tárgyi telken (18223/9 hrsz) a jelenleg működő sporttagozatos általános iskola, annak folyamatos működése mellett több ütemben megvalósuló építéssel és bontással egy 16 tantermes általános iskola és egy 8 tantermes sporttagozatos középiskola oktatási együttesévé bővül. Ezzel egyidejűleg a telken helyi birkózó egyesület versenyre is alkalmas, az iskolai testnevelési órákat is kiszolgáló edzőtermei is megvalósulnak.

0. ütemben készül az új birkózócsarnok (1231 m2) és a sportcsarnok felújítása.

Első ütemben a Fácán köz 5.sz alatti telken álló két barakképület és a Fácán köz 1-5.sz alatti telken álló óvoda épület kerül elbontásra.

Helyükre épül a kétszintes általános iskolai szárny (2878 m2), ahol a komplexum főbejárata, az aula is helyet kap, valamint a kápolna.

Pinceszinten található az ebédlő és konyha.

A komplexumot 2 db személylift szolgálja ki, amely az épülő általános iskolában foglal helyet.

A második ütemben a jelenlegi iskolaépület két pavilonjának és a pavilonokat összekötő nyaktagok kerülnek elbontásra.

A bontások csak az új iskolai szárny használatbavétele után kezdhetőek meg.

A második ütemben készül a gimnáziumi szárny (1241 m2).

A harmadik ütemben kerülnek elbontásra a kézilabda, távolugró pálya, a két kosárlabda pálya, valamint a kazánház (2 használaton kívüli olajtartállyal együtt).

Ekkor készül az új összekötő szárny és a sportpályák is.

FONTOS: az ütemezést a Megrendelővel, jelenleg működő Iskolával, tervezővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell a kivitelezés megkezdése előtt és alatt is.

Építéssel és bővítéssel érintett terület: nettó 7765 m2. (ajánlatkérő 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti)

A beépítendő telek területe: 20 936 m2.

Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.

A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.A M/2 a) alk.-ot ig. szaki M/2. a) alk.-on felüli MV-É építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. A M/2 b) alk.-ot ig. szaki M/2. b) alk.-on felüli MV-ÉG építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. A M/2 c) alk.-ot ig. szaki M/2. c) alk.-on felüli MV-ÉV építésirányítói szakmai többlettapasztalata - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 5. A M/2 d) alk.-ot ig. szaki M/2. d) alk.-on felüli M/2.d) alk-gal megegyező tárgyú többletszakmai tapasztalat - (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 60 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100. Módszer: 1. részszempont (Egyösszegű ajánlati ár (tartalékkeret nélkül)): fordított arányosítás, 2.-5. részszempont: egyenesarányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 169-383867
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Batthyány Sportiskola rekonstrukciója

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 798 303 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 446 786 966.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő (FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság) az alábbi tevékenységek tekintetében von be alvállalkozókat:

Tervezői munkák részmunkái

MV-É, MV-ÉV, MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok

Tanácsadás, műszaki irányítási munkák rézmunkái

Bontási munkák részmunkái

Irtás, föld és sziklamunkák részmunkái

Alapozási munkák részmunkái

Zsaluzás állványozási munkák rézmunkái

Acélszerkezeti munkák részmunkái

Helyszíni beton és vasbeton részfeladatai

Falazás, vakolás & egyéb kőműves munkák részfeladatai

Hideg és melegburkolási munkák

Felületképzés részmunkái

Nyilászárók beépítésének részmunkái (külső, belső)

Épületgépészet részmunkái

Épület automatikai munkák részmunkái

Erős és gyengeáramú szerelési munkák részmunkái

Bádogozási munkák rézmunkái

Épületszigetelési munkák részmunkái

Sportpályaépítési munkák rézmunkái

Út és kertépítési munkák részmunkái

Asztalos munkák részmunkái

Lakatos munkák rézmunkái

Felvonó szerelési munkák

Épületüvegezési munkák részmunkái

Nyertes ajánlattevő neve és adószáma:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25308673-2-07

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő utca 217., 25308673-2-07

LATEREX Építő Zrt., 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., 25098367-2-43

EB Hungary Invest Kft., 1103 Budapest Gyömrői út 76-80., 13240567-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2019