Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 130921-2017

07/04/2017    S69

Magyarország-Budapest: Zsebszámítógépek

2017/S 069-130921

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vidó Mónika, beszerzési Igazgató
E-mail: beszerzes@posta.hu
Telefon: +36 307722687
Fax: +36 17678321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu
I.6)Fő tevékenység
Postai szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása.

II.1.2)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer fejlesztése, a szükséges kiszolgáló infrastruktúra kialakítása, valamint kézbesítő mobil eszközök szállítása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 26.).

10.Postafiók 1102 Budapest, Körősi Csoma sétány 5.

Magyar Posta Zrt. Informatikai raktár 1149 Budapest, Egressy út 3551.

1095 Budapest, Dandár.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvétellel vegyes Vállalkozási Szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében:

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel, valamint a postai rendszerekbe történő integráció üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKRt kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szükséges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8 135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatásokról készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt, oktatási, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében;

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projekttervezési feladatokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított Kézbesítő mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki követelmények / Súlyszám: 4740
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama a Kézbesítő mobileszközökre és tartozékaira (évben megadva,minimum 36 hónap maximum 60 hónap) / Súlyszám: 260
Ár - Súlyszám: 5000
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

2 200 db kézbesítői mobileszköz és tartozékai szállítása, valamint az Elektronikus Kézbesítési Rendszer üzemeltetési támogatása keretében 2 500 óra üzemeltetési és 2 500 óra fejlesztési támogatása.

Ajánlatkérő a vételi jogával opcióval tetszőleges számú részletben, szabadon rendelkezhet.

Az opció az ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. Nyertes ajánlattevő az opciós mennyiség szállítására az alapmennyiségre vállalt ajánlati áron és azonos szerződéses feltételekkel köteles.

Ajánlattevő elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha az ajánlatkérő nem vagy csak részben él vételi jogával.

Amennyiben az ajánlatkérő élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget.

A mobil eszközök tekintetében az opciós megrendelésre csak a 8 135 db fix mennyiség teljes körű lehívását követően, legkésőbb 31.12.2018. napjáig, az üzemeltetési és a fejlesztői szakértői támogatás tekintetében a támogatás öt éves időtartama alatt kerülhet sor.

A megrendelés az ajánlatkérő vállalatirányítási rendszerében (SAP) rögzített egyedi megrendelés megküldésével történik, amelyben az ajánlatkérő közli a konkrét megrendelésre kerülő mennyiséget.

A megrendelés kézhezvételével az ajánlatkérő és az ajánlattevő között a megrendelt mennyiség vonatkozásában egyedi ügylet jön létre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP1.0.0VEKOP15 Kiemelt projekt.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 178-319563
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Az eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

— T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) – 12928099-2-44,

— S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) – 11779177-2-13,

— Sagemcom Magyarország Kft., 1037 Budapest, Montevideo u. 16/a. – 10568723-2-51.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(10) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2017