S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 13108-2022

TINázovBelgicko-Brusel: Štúdia na preskúmanie fungovania a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 (povinnosti náležitej starostlivosti pre dovozcov dovážajúcich cín, tantal, volfrám a zlato z oblastí zasiahnutých konfliktom a z vysokorizikových oblastí)
NDČíslo zverejnenia oznámenia13108-2022
PDDátum uverejnenia11/01/2022
OJČíslo vydania série S úradného vestníka7
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod (TRADE), TRADE.C – Africa, Caribbean and Pacific, Asia (II), Trade and Sustainable Development, Green Deal
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný04/01/2022
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu9 - Neuplatniteľné
TDTyp oznámenia0 - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky9 - Nehodiace sa
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79000000 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
79400000 - Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046