Services - 131126-2018

24/03/2018    S59

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of electric motors

2018/S 059-131126

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Postal address: ul. Mszczonowska 4
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-337
Country: Poland
Contact person: Danuta Kępińska
E-mail: danuta.kepinska@gaz-system.pl
Telephone: +48 227670811
Fax: +48 227670858
Internet address(es):
Main address: http://www.gaz-system.pl
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przeglądy i naprawy silników napędzających sprężarki Halberstadt

Reference number: ZP/2017/11/0109/REM
II.1.2)Main CPV code
50532100 Repair and maintenance services of electric motors
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów i napraw 11 elektrycznych silników synchronicznych typ GYkp1716t (dalej: „Urządzenia” lub „Silniki”) napędzających sprężarki gazu Halberstadt 1HB 5K 400/259 w tłoczniach Hołowczyce I i Rembelszczyzna Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 490 960.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
76100000 Professional services for the gas industry
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

1. Tłocznia Hołowczyce I, Klepaczew 45, 08-221 Sarnaki, woj. mazowieckie

2. Tłocznia Rembelszczyzna, Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie

II.2.4)Description of the procurement:

Przeglądy należy wykonywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, a naprawy gdy zaistnieje taka konieczność, stwierdzona podczas wykonywania przeglądu lub wykryta przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji Silników.

W ramach zamówienia należy realizować przeglądy silników o dwóch różnych zakresach, tj. przeglądy dwuletnie oraz przeglądy pięcioletnie. Zamawiający uzgadniając z Wykonawcą termin wykonania danego przeglądu będzie określał też jaki typ przeglądu należy wówczas wykonać.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 220-457874
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/2017/11/0109/REM
Title:

Przeglądy i naprawy silników napędzających sprężarki Halberstadt

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/03/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych Sp. z o.o.
Postal address: ul. Fabryczna 10
Town: Wrocław
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 53-609
Country: Poland
E-mail: grazyna.korkosz@dfme.pl
Telephone: +48 713565227
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 550 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 490 960.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/03/2018