Leveringen - 131409-2018

Beknopt weergeven

24/03/2018    S59

Roemenië-Ploiești: Hoofdleidingen

2018/S 059-131409

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.
Postadres: Str. Mărășești nr. 44
Plaats: Ploiești
Postcode: 100024
Land: Roemenië
Contactpersoon: Departament Achiziții & Logistică
Ter attentie van: Mariana Corneanu
E-mail: Mariana.Corneanu@distributie-energie.ro
Telefoon: +40 244405001/5350
Fax: +40 244405354 / +40 244405004

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mnd.distributie-energie.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

Beschrijving
Hoofdleidingen.

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Conductor flexibil din cupru izolat cu PVC tip MYF/H07V-K
1)Korte beschrijving:
Conductor flexibil din cupru izolat cu PVC tip MYF/H07V-K.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 1: 101 439 m.
Geraamde waarde zonder btw: 903 493,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 9 000,00 RON.
Perceel nr: 2 Titel: Cablu flexibil din cupru cu izolație și manta din PVC tip MYYM/H05W-F
1)Korte beschrijving:
Cablu flexibil din cupru cu izolatie si manta din PVC tip MYYM/H05W-F.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 2: 30 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 177 025,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 1 700,00 RON.
Perceel nr: 3 Titel: Cabluri de energie flexibile cu conductori din cupru cu izolație și manta din cauciuc tip MCCG/H07RNF
1)Korte beschrijving:
Cabluri de energie flexibile cu conductori din cupru cu izolatie si manta din cauciuc tip MCCG/H07RNF.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 3: 29 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 869 680,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 8 600,00 RON.
Perceel nr: 4 Titel: Conductor funie oțel-aluminiu
1)Korte beschrijving:
Conductor funie otel-aluminiu.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 4: 967 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 4 956 480,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 49 000,00 RON.
Perceel nr: 5 Titel: Conductor funie de aluminiu
1)Korte beschrijving:
Conductor funie de aluminiu.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 5: 123 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 474 160,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 4 700,00 RON.
Perceel nr: 6 Titel: Conductoare din aluminiu cu izolație din PVC pentru instalatii fixe tip AFY
1)Korte beschrijving:
Conductoare din aluminiu cu izolatie din PVC pentru instalatii fixe tip AFY.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 6: 177 300 m.
Geraamde waarde zonder btw: 528 921,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 5 000,00 RON.
Perceel nr: 7 Titel: Conductor rigid din cupru izolat cu PVC pentru instalații fixe tip FY/H07VU/R
1)Korte beschrijving:
Conductor rigid din cupru izolat cu PVC pentru instalatii fixe tip FY/H07VU/R.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 7: 265 700 m.
Geraamde waarde zonder btw: 593 998,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 5 900,00 RON.
Perceel nr: 8 Titel: Cabluri de joasă tensiune cu conductoare din aluminiu izolate cu PVC, armate cu benzi de oțel și manta exterioară din PVC, tip ACYAbY
1)Korte beschrijving:
Cabluri de joasa tensiune cu conductoare din aluminiu izolate cu PVC, armate cu benzi de otel si manta exterioara din PVC, tip ACYAbY.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 8: 146 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 2 498 470,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 24 900,00 RON.
Perceel nr: 9 Titel: Cabluri de joasă tensiune cu conductoare din aluminiu izolate cu PVC și manta exterioară din PVC, tip ACYY
1)Korte beschrijving:
Cabluri de joasa tensiune cu conductoare din aluminiu izolate cu PVC si manta exterioara din PVC, tip ACYY.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 9: 57 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 625 505,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 6 000,00 RON.
Perceel nr: 10 Titel: Cabluri de joasă tensiune cu conductoare din cupru izolate cu PVC și manta exterioară din PVC, tip CYY/CYY-F
1)Korte beschrijving:
Cabluri de joasa tensiune cu conductoare din cupru izolate cu PVC si manta exterioara din PVC, tip CYY/CYY-F.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 10: 279 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 6 735 630,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 67 000,00 RON.
Perceel nr: 11 Titel: Cabluri de medie tensiune monofazate cu conductoare din aluminiu izolate cu XLPE, cu ecran din fire de cupru, cu barieră longitudinală și transversală impotriva pătrunderii apei și manta exterioară din polietilenă tip PE, tip A2XS(FL)2Y
1)Korte beschrijving:
Cabluri de medie tensiune monofazate cu conductoare din aluminiu izolate cu XLPE, cu ecran din fire de cupru, cu bariera longitudinala si transversala impotriva patrunderii apei si manta exterioara din polietilena tip PE, tip A2XS(FL)2Y.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 11: 240 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 5 516 470,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 55 000,00 RON.
Perceel nr: 12 Titel: Cabluri de semnalizare nearmate tip CSYY
1)Korte beschrijving:
Cabluri de semnalizare nearmate tip CSYY.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 12: 127 800 m.
Geraamde waarde zonder btw: 1 404 308,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 14 000,00 RON.
Perceel nr: 13 Titel: Cabluri de energie cu conductoare din cupru cu conductor concentric pentru branșamente monofazate tip CYECY/CCBYY
1)Korte beschrijving:
Cabluri de energie cu conductoare din cupru cu conductor concentric pentru bransamente monofazate tip CYECY/CCBYY.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 13: 12 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 133 565,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 1 300,00 RON.
Perceel nr: 14 Titel: Cabluri de energie cu conductoare din aluminiu cu conductor concentric pentru branșamente monofazate tip ACYCY/ACCBYY
1)Korte beschrijving:
Cabluri de energie cu conductoare din aluminiu cu conductor concentric pentru bransamente monofazate tip ACYCY/ACCBYY.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 14: 144 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 444 150,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 4 400,00 RON.
Perceel nr: 15 Titel: Conductoare din aluminiu cu izolație din PVC rezistente la intemperii tip AFYI
1)Korte beschrijving:
Conductoare din aluminiu cu izolatie din PVC rezistente la intemperii tip AFYI.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 15: 86 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 349 985,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 3 400,00 RON.
Perceel nr: 16 Titel: Conductoare din aluminiu izolate cu PVC, cu purtator din oțel-aluminiu izolat cu PVC rasucite in fascicul torsadate tip TYIR
1)Korte beschrijving:
Conductoare din aluminiu izolate cu PVC, cu purtator din otel-aluminiu izolat cu PVC rasucite in fascicul torsadate tip TYIR.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 16: 2 000 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 22 149 470,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 221 000,00 RON.
Perceel nr: 17 Titel: Conductor funie OL-ZN
1)Korte beschrijving:
Conductor funie OL-ZN.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 17: 13 000 kg.
Geraamde waarde zonder btw: 102 090,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 1 000,00 RON.
Perceel nr: 18 Titel: Conductoare torsadate de MT
1)Korte beschrijving:
Conductoare torsadate de MT.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 18: 52 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 1 755 955,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 17 000,00 RON.
Perceel nr: 19 Titel: Cabluri de energie cu conductoare din Aluminiu cu conductor concentric pentru branșamente monofazate tip ACBYCY/ACCBYY
1)Korte beschrijving:
Cabluri de energie cu conductoare din Aluminiu cu conductor concentric pentru bransamente monofazate tip ACBYCY/ACCBYY.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 19: 33 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 100 650,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 1 000,00 RON.
Perceel nr: 20 Titel: Conductoare preizolate tip OAC2X
1)Korte beschrijving:
Conductoare preizolate tip OAC2X.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 20: 59 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 245 750,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 2 400,00 RON.
Perceel nr: 21 Titel: Conductoare de aluminiu și oțel-aluminiu, răsucite în fascicol (torsadate) pentru rețele electrice aeriene
1)Korte beschrijving:
Conductoare de aluminiu ?i otel-aluminiu, rasucite în fascicol (torsadate) pentru re?ele electrice aeriene.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 21: 1 737 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 14 924 940,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 149 000,00 RON.
Perceel nr: 22 Titel: Conductoare electrice pentru branșamente aeriene monofazate 0,6/1 kV
1)Korte beschrijving:
Conductoare electrice pentru bransamente aeriene monofazate 0,6/1 kV.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 22: 238 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 703 810,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 7 000,00 RON.
Perceel nr: 23 Titel: Cabluri electrice cu conductor concentric pentru branșamente monofazate
1)Korte beschrijving:
Cabluri electrice cu conductor concentric pentru bransamente monofazate.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 23: 85 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 678 300,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 6 700,00 RON.
Perceel nr: 24 Titel: Conductoare electrice de aluminiu pentru rețele electrice aeriene
1)Korte beschrijving:
Conductoare electrice de aluminiu pentru retele electrice aeriene.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 24: 4 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 4 860,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 48,00 RON.
Perceel nr: 25 Titel: Cabluri electrice cu manta de PVC și armătură din benzi de otel 0,6/1 kV
1)Korte beschrijving:
Cabluri electrice cu manta de PVC si armatura din benzi de otel 0,6/1 kV.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 25: 67 700 m.
Geraamde waarde zonder btw: 1 399 927,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 13 900,00 RON.
Perceel nr: 26 Titel: Cablu de medie tensiune din aluminiu cu izolație și manta PVC
1)Korte beschrijving:
Cablu de medie tensiune din aluminiu cu izolatie si manta PVC.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 8: 3 000 m.
Geraamde waarde zonder btw: 148 500,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 1 400,00 RON.
Perceel nr: 27 Titel: Cabluri și conductoare atipice
1)Korte beschrijving:
Cabluri si conductoare atipice.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31310000 Hoofdleidingen

3)Hoeveelheid of omvang:
Cantitate Lot 27: 104 500 m.
Geraamde waarde zonder btw: 1 965 450,00 RON
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Valoarea garantiei de participare este: 19 600,00 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12.4.2018 - 00:00
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.4.2018 - 16:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Roemeens.