Usługi - 131577-2017

Wyświetl widok skrócony

08/04/2017    S70

Belgia-Bruksela: UCA 17/004 Zadania z zakresu analizy i kontroli realizacji robót lub pomocy w dziedzinie architektury (część 1) i inżynierii budowlanej (część 2) w odniesieniu do budynków Rady

2017/S 070-131577

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 9.3.2017, 2017/S 048-087554)

Rada Unii Europejskiej, secrétariat général, Wetstraat/rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA. Kontakt: unité de coordination des acquisitions. Tel. +32 2-2818062. Faks +32 2-2810262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Zamiast 

II.1.4) Krótki opis:

(...)

Sekretariat zawrze maksymalnie 6 umów ramowych (po 3 na część) w systemie kaskadowym na taki sam łączny okres 7 lat.

Powinno być 

II.1.4) Krótki opis:

(...)

Sekretariat zawrze maksymalnie 6 wielokrotnych umów ramowych (po 3 na część) w systemie kaskadowym na taki sam łączny okres 7 lat.

Informuje się oferentów, że opublikowano sprostowanie w językach angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, irlandzkim, litewskim, maltańskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i węgierskim.