Storitve - 131577-2017

Prikaži skrčeni pogled

08/04/2017    S70

Belgija-Bruselj: UCA 17/004 Naloge, ki vključujejo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju arhitekture (sklop 1) in gradbeništva (sklop 2) za stavbe Sveta

2017/S 070-131577

Obvestilo o popravku

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 9.3.2017, 2017/S 048-087554)

Svet Evropske unije, secrétariat général, Wetstraat/rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIJA. Kontakt: unité de coordination des acquisitions. Tel. +32 2-2818062. Faks +32 2-2810262. E-pošta: tendering@consilium.europa.eu

Namesto 

II.1.4) Kratek opis:

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije namerava skleniti 2 zaporedni večkratni okvirni pogodbi:

(...)

Sekretariat bo sklenil 6 zaporednih okvirnih pogodb (3 na sklop) za enako skupno trajanje 7 let.

Beri 

II.1.4) Kratek opis:

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije namerava skleniti 2 večkratni okvirni pogodbi v kaskadi:

(...)

Sekretariat bo sklenil 6 večkratnih okvirnih pogodb v kaskadi (3 na sklop) za enako skupno trajanje 7 let.