Tjänster - 131577-2017

Visa förkortad version

08/04/2017    S70

Belgien-Bryssel: UCA 17/004 Uppdrag som avser undersökningar och övervakning av utförande av arbeten eller stöd inom områdena arkitektur (del 1) och byggnadsteknik (del 2) för rådets byggnader

2017/S 070-131577

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 9.3.2017, 2017/S 048-087554)

Europeiska unionens råd, secrétariat général, Wetstraat/rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN. Kontaktpunkt: unité de coordination des acquisitions. Tfn +32 2-2818062. Fax +32 2-2810262. E-post: tendering@consilium.europa.eu

I stället för 

II.1.4) Kort beskrivning:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd (rådets generalsekretariat [General Secretariat of the Council – GSC]) avser teckna 2 successiva multipla ramavtal, enligt följande:

(...)

Sekretariatet kommer att ingå upp till 6 successiva ramavtal (3 per del) för en identisk total löptid på 7 år.

Skall det stå 

II.1.4) Kort beskrivning:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd (rådets generalsekretariat [General Secretariat of the Council – GSC]) avser teckna 2 multipla ramavtal i kaskadform, enligt följande:

(...)

Sekretariatet kommer att ingå upp till 6 multipla ramavtal i kaskadform (3 per del) för en identisk total löptid på 7 år.