Varer - 131593-2018

27/03/2018    S60

Belgien-Bruxelles: Rammetjenesteydelseskontrakt for organisering den af digital kriminaltekniske og analytiske uddannelse (DFAT)

2018/S 060-131593

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Postadresse: Rue de la Loi 200
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Bekæmpelse af svig

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt for organisering den af digital kriminaltekniske og analytiske uddannelse (DFAT)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80533100 Edb-uddannelse - FA04
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Genstanden for dette udbud er at forsyne Europa-Kommissionen (OLAF) med en rammeaftale vedrørende udvikling, planlægning, organisering og evaluering af uddannelser i digital kriminalteknik og analyse for medarbejdere ved nationale og regionale administrationer. Uddannelserne skal give nationale kriminaltekniske eksperter adgang til certificeringsprocedurer, som er anerkendt og godkendt på internationalt plan.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80533100 Edb-uddannelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kurserne skal organiseres i 1 af Den Europæiske Unions medlemsstater.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Genstanden for dette udbud er at forsyne Europa-Kommissionen (OLAF) med en rammeaftale vedrørende udvikling, planlægning, organisering og evaluering af uddannelser i digital kriminalteknik og analyse for medarbejdere ved nationale og regionale administrationer. Uddannelserne skal give nationale kriminaltekniske eksperter adgang til certificeringsprocedurer, som er anerkendt og godkendt på internationalt plan.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den rammeaftale, der indgås efter denne udbudsprocedure, vil være for en periode på 12 måneder at regne fra datoen for dens ikrafttræden. Kontrakten bliver fornyet automatisk højst 3 gange og hver gang for en periode på 12 måneder (= maksimal varighed på 48 måneder).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Hercule III-programmet.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsdokumenterne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Fransk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/05/2018
Tidspunkt: 10:15
Sted:

European anti-Fraud Office (OLAF), Rue Joseph II 30 frontdesk, 1000 Brussels.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

En bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver kan være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes give besked herom ved at sende en e-mail til.

OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

Mindst 48 timer i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2018