Fornituri - 131593-2018

27/03/2018    S60

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt ta' servizz għall-organizzazzjoni tat-Taħriġ għall-Forensika Diġitali u l-Analisti (DFAT)

2018/S 060-131593

Avviż dwar kuntratt

Provvisti

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Indirizz postali: Rue de la Loi 200
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Il-ġlieda kontra l-frodi

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' kuntratt ta' servizz għall-organizzazzjoni tat-Taħriġ għall-Forensika Diġitali u l-Analisti (DFAT)

II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80533100 Servizzi tat-taħriġ tal-kompjuter - FA04
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti timmira li tipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea (OLAF) b'qafas ta' kuntratt għad-disinn, l-ippjanar, l-organizzazzjoni u l-evalwazzjoni ta' korsijiet ta' taħriġ għall-forensika diġitali u l-analisti għall-persunal li jaħdem għal amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali. Dan it-taħriġ għandu jagħti lill-esperti forensiċi nazzjonali aċċess għal proċeduri ta' ċertifikazzjoni rikonoxxuti u akkreditati fil-livell internazzjonali.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80533100 Servizzi tat-taħriġ tal-kompjuter
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-korsijiet se jiġu organizzati f'wieħed (1) mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Din is-sejħa għall-offerti timmira li tipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea (OLAF) b'qafas ta' kuntratt għad-disinn, l-ippjanar, l-organizzazzjoni u l-evalwazzjoni ta' korsijiet ta' taħriġ għall-forensika diġitali u l-analisti għall-persunal li jaħdem għal amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali. Dan it-taħriġ għandu jagħti lill-esperti forensiċi nazzjonali aċċess għal proċeduri ta' ċertifikazzjoni rikonoxxuti u akkreditati fil-livell internazzjonali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-qafas ta' kuntratt li jirriżulta minn din is-sejħa għall-offerti hu konkluż għal perijodu ta' 12-il xahar li jibda jgħodd mid-data li fiha jidħol fis-seħħ. Il-qafas jiġġedded awtomatikament sa mhux iktar minn 3 darbiet, kull darba għal perijodu ta' 12-il xahar (= tul ta' żmien massimu ta' 48 xahar).

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-programm Hercule III
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 16/05/2018
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Franċiż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 18/05/2018
Ħin lokali: 10:15
Post:

European anti-Fraud Office (OLAF), Rue Joseph II 30 frontdesk, 1000 Brussels.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Għall-ftuħ tal-offerti jista' jattendi rappreżentant awtorizzat 1 ta' kull min jitfa' offerta. Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitlubin jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email fuq.

OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

Mill-inqas 48 siegħa minn qabel.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxemburg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 43031
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
20/03/2018