Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Blago - 131593-2018

27/03/2018    S60

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo storitev za organizacijo usposabljanja za digitalno forenziko in analitike (DFAT)

2018/S 060-131593

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštni naslov: Rue de la Loi 200
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: boj proti goljufijam

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo storitev za organizacijo usposabljanja za digitalno forenziko in analitike (DFAT)

II.1.2)Glavna koda CPV
80533100 Storitve računalniškega usposabljanja - FA04
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je Evropski komisiji (uradu OLAF) zagotoviti okvirno naročilo za oblikovanje, načrtovanje, organizacijo in vrednotenje tečajev usposabljanja na področju digitalne forenzike in analize za osebje, ki dela za nacionalne in regionalne uprave. To usposabljanje naj bi nacionalnim strokovnjakom na področju forenzike omogočilo dostop do postopkov certificiranja, ki so priznani in akreditirani na mednarodni ravni.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80533100 Storitve računalniškega usposabljanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Tečaji bodo organizirani v 1 od držav članic Evropske unije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je Evropski komisiji (uradu OLAF) zagotoviti okvirno naročilo za oblikovanje, načrtovanje, organizacijo in vrednotenje tečajev usposabljanja na področju digitalne forenzike in analize za osebje, ki dela za nacionalne in regionalne uprave. To usposabljanje naj bi nacionalnim strokovnjakom na področju forenzike omogočilo dostop do postopkov certificiranja, ki so priznani in akreditirani na mednarodni ravni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba, ki izhaja iz tega javnega razpisa, se sklene za obdobje 12 mesecev z začetkom na dan, ko začne veljati. Okvirna pogodba se samodejno podaljša največ 3-krat, vsakič za obdobje 12 mesecev (najdaljše trajanje je torej 48 mesecev).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: program Hercule III
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/05/2018
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Francoščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/05/2018
Lokalni čas: 10:15
Kraj:

European anti-Fraud Office (OLAF), Rue Joseph II 30 frontdesk, 1000 Brussels.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč pooblaščeni zastopnik posameznega ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo to sporočiti po e-pošti na naslov:

OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu

vsaj 48 ur vnaprej.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxemburg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/03/2018