Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 131598-2018

27/03/2018    S60

Belgija-Bruxelles: Kompleks nekretnina za Europsku komisiju u Bruxellesu — Project Loi 130

2018/S 060-131598

Obavijest o projektnom natječaju

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/P001
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3021
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Kompleks nekretnina za Europsku komisiju u Bruxellesu — Project Loi 130

Referentni broj: OIB.02/CO/2017/062/783
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71220000 Usluge projektiranja u arhitekturi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71420000 Usluge krajobrazne arhitekture
71321000 Usluge tehničkog projektiranja za strojne i električne instalacije zgrada
71327000 Usluge projektiranja nosive konstrukcije
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.4)Opis nabave:

Europska komisija organizira međunarodno ograničeno interdisciplinarno arhitektonsko nadmetanje u 2 faze za izgradnju građevinskog kompleksa „Project Loi 130” u Bruxellesu. Nadmetanje je otvoreno za natjecatelje koji pružaju ključne sposobnosti (arhitektura, krajobrazna arhitektura, građevinarstvo i strukturno inženjerstvo).

Projekt se nalazi u „europskoj četvrti“ u Bruxellesu. Lokacija je približne veličine od 24 000 m2. Cilj nadmetanja za projekt je ponovno izgraditi lokaciju i pretvoriti je u učinkovit građevinski kompleks za Europsku komisiju s približnom bruto površinom iznad razine zemlje od 175 000 – 190 000 m2. Kompleks mješovite namjene trebao bi osigurati poslovni prostor za najmanje 5 250 zaposlenika, prostor za konferencije, dva centra skrbi za djecu, centar za posjetitelje Komisije, prodajni prostor, parkiralište i novi ulaz u podzemnu stanicu Maelbeek.

Daljnje informacije mogu se naći u pravilima nadmetanja i njegovim prilozima.

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Administrativna namjenska sredstva

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.10)Kriteriji za odabir sudionika:

Natjecatelji moraju dostaviti sve dokumente i podatke navedene u Prilogu 3. pravila nadmetanja „Popis dokumenata koje treba ispuniti i dostaviti“, uključujući propisno ispunjenu i potpisanu „izjavu o istinitosti podataka o kriterijima za isključenje i kriterijima odabira” te podatke o natjecatelju. Natjecatelji moraju na zahtjev i u roku koji odredi Komisija podnijeti popratnu dokumentaciju kojom potvrđuju svoju izjavu o istinitosti podataka.

Daljnje informacije o odabiru kandidata mogu se naći i u pravilima nadmetanja, točka 3.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku: da
Navesti struku: Natjecatelji moraju imati pravnu i regulatornu sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnost arhitekta, krajobraznog arhitekta, inženjera građevinskih usluga i konstrukcijskog inženjera u državi u kojoj imaju poslovni nastan.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Ograničeni
Broj sudionika koji će se razmatrati: 30
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

Daljnje informacije o kriterijima za ocjenu projekata potražite u propisima nadmetanja, točka 4.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/05/2018
Lokalno vrijeme: 17:30
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

Predviđene su 3 nagrade ukupne vrijednosti od 300 000 EUR, kako slijedi:

1. nagrada: 120 000 EUR

2. nagrada: 100 000 EUR

3. nagrada: 80 000 EUR

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:

Za kandidate odabrane za nadmetanje, u 1. fazi nadmetanja predviđen je honorar od 300 000 EUR i 300 000 EUR honorara za 2. fazu. Dodatne detalje potražite u točki 5. pravila nadmetanja.

IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: ne
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
Dodatne detalje o članovima žirija potražite u točki 2.3.2. pravila nadmetanja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

1) Pravila nadmetanja i prilozi (uključujući pitanja i odgovore) dostupni su na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3021 Pozivamo zainteresirane strane da se prijave na ovu internetsku stranicu. Ova se internetska stranica redovito ažurira, a odgovornost je natjecatelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene do kojih je došlo tijekom razdoblja za dostavu zahtjeva za sudjelovanje.

2) Vremenski raspored:

Detaljni vremenski raspored nalazi se u pravilima nadmetanja, točka 8.

3) Dodatne informacije o arhitektonskom nadmetanju nalaze se na http://www.ec.europa.eu/loi130-competition

4) Prije distribucije sažetka uvjeta nadmetanja može doći do izmjena i/ili promjena datuma i članova žirija.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2018