Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 131606-2022

14/03/2022    S51

Belgicko-Geel: Dodávka zemného plynu

2022/S 051-131606

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Tovary

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), JRC.R – Support Services (Brussels), JRC.R.6 – Support Services Geel
Poštová adresa: Retieseweg 111
Mesto/obec: Geel
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
PSČ: 2440
Štát: Belgicko
E-mail: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10401
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka zemného plynu

Referenčné číslo: JRC/GEE/2022/OP/0720-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
09123000 Zemný plyn
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Spoločné výskumné centrum v Geeli plánuje uzatvoriť zmluvu na nepretržitú dodávku zemného plynu do spoločného výskumného centra. Plyn sa bude používať na vykurovanie troch budov v priestoroch spoločného výskumného centra v Geeli a na poháňanie parného generátora.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09123000 Zemný plyn
09000000 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
09100000 Palivá
09120000 Plynné palivá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE213 Arr. Turnhout
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Retieseweg 111, 2440 Geel, BELGICKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka zemného plynu.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
08/04/2022

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie informuje o zámere verejného obstarávateľa zverejniť budúcu výzvu na predloženie ponúk. V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie alebo dokumenty. Zainteresované hospodárske subjekty vyzývame, aby sa zaregistrovali na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby mohli byť informované o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladov vrátane špecifikácií obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/03/2022