Építési beruházás - 131788-2022

14/03/2022    S51

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 051-131788

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosító szám: 19804651242
Postai cím: Brüll Alfréd Utca 2. 38852/6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görözdi György
E-mail: gorozdi.gyorgy@mtk1888.hu
Telefon: +36 302780886
Fax: +36 302780886
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MTK LUNK generálkivitelezési feladatainak ellátása

Hivatkozási szám: EKR001325252021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll:

38820/4 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:

1. Labdarúgó pályák: 6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, az alábbiak szerint:

- 1 db az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint NB III-as minősítésű, „F” alkategóriás (a kivitelezés keretében megvalósul egyebek mellett: drain szivárgórendszer kiépítése, pályafűtés készítése, automata öntözőrendszer telepítése),

- 3 db élőfüves „G” alkategóriás és

- 2 db műfüves „H” alkategóriás, illetve

- 1 db palánkos kisméretű műfüves pálya

2. Kapcsolódó kiszolgáló épületek:

Lelátó: 558 m2

- Fedett, zárt, fűtetlen épület

- Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár

Főépület I. szárny: 3212 m2

- Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek

- Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek

Üzemeltetési épület: 307 m2

A 38820/4 helyrajzi számú telek teljes területe: 75 205 m2

38820/3 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:

- aszfalt burkolatú magánút térkő burkolatú parkolóhelyekkel

- 2 db. elektromos autó töltő

- közvilágítás

- növénytelepítés

- kerítés, kapukkal

A 38820/3 telek teljes területe: 2 545 m2

A telek teljes területe: 75 205 m2

Nyertes ajánlattevő tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.

A műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 899 919 800.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112720 Tereprendezési munkák sportpályákon és szabadidő-létesítményekben
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212213 Sportpálya-felfestési munkák
45212221 Sportpályák építményeinek kivitelezése
45236110 Sportpálya terepegyengetése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Budapest, VIII. Salgótarjáni út, HRSZ: 38820/4 és 38820/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest a 1371/2019. (VI.25.) Korm. határozat értelmében Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Központot létesít, amely beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A Beruházás az alábbi beruházási elemekből áll:

38820/4 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:

1. Labdarúgó pályák: 6 db nettó 105x68 m-es labdarúgó pálya, az alábbiak szerint:

- 1 db az MLSZ hatályos Infrastruktúra Szabályzata szerint NB III-as minősítésű, „F” alkategóriás (a kivitelezés keretében megvalósul egyebek mellett: drain szivárgórendszer kiépítése, pályafűtés készítése, automata öntözőrendszer telepítése),

- 3 db élőfüves „G” alkategóriás és

- 2 db műfüves „H” alkategóriás, illetve

- 1 db palánkos kisméretű műfüves pálya

2. Kapcsolódó kiszolgáló épületek:

Lelátó: 558 m2

- Fedett, zárt, fűtetlen épület

- Funkciók: vizesblokkok és büfék a hazai és vendégszurkolók elválasztása mellett, raktár

Főépület I. szárny: 3212 m2

- Földszinti funkciók: öltözők, vizesblokkok, masszőr és dopping helyiség, szertár, konyha és étkező, gépészeti és üzemeltetési helyiségek

- Emeleti funkciók: irodák, tárgyaló, sajtó szoba, videó elemző, szerver helyiség, konditerem, raktár, kiemelt csapat egysége (öltöző, pihenő, iroda), gépészeti helyiségek

Üzemeltetési épület: 307 m2

A 38820/4 helyrajzi számú telek teljes területe: 75 205 m2

38820/3 helyrajzi számú telken végzendő Építési Tevékenységek:

- aszfalt burkolatú magánút térkő burkolatú parkolóhelyekkel

- 2 db. elektromos autó töltő

- közvilágítás

- növénytelepítés

- kerítés, kapukkal

A 38820/3 telek teljes területe: 2 545 m2

A telek teljes területe: 75 205 m2

Nyertes ajánlattevő tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.

A műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, min. 0, max. 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.3. alkalmassági köv. igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalaton felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 211-549433
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 22927800208
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím: http://www.eurogeneral.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 431 904 346.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 899 919 800.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Az alvállalkozók bevonásával megvalósított részek értéke/aránya nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.

Ajánlattevő neve: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 4030 Debrecen Tömös Utca 17.

Adószám: 11157625-2-09

Ajánlattevő neve: LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt (közös ajánlattevő)

Székhelye: 8000 Székesfehérvár Galántai Út 64

Adószám: 14677342-2-07

2.

Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.

Székhelye: 6722 Szeged Gutenberg Utca 25-27.

Adószám: 12614277-2-06

3.

Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12

Adószám: 25098367-2-43

4.

Ajánlattevő neve: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 8086 Felcsút Fő utca 217

Adószám: 25308673-2-07

Ajánlattevő neve: Euro Generál Zrt. (közös ajánlattevő)

Székhelye: 9026 Győr Vízmű U. 2.

Adószám: 22927800-2-08

A közbeszerzési eljárásban környezetvédelmi és szociális szempontok figyelembevételére nem került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/03/2022