Služby - 132195-2021

17/03/2021    S53

Itálie-Ispra: Kontrola, dodávka údržby a instalace zařízení na ochranu proti pádu

2021/S 053-132195

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, JRC — Joint Research Centre, JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning and Waste Management (D&WM)
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kontrola, dodávka údržby a instalace zařízení na ochranu proti pádu

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Hlavní kód CPV
50800000 Různé opravy a údržba
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zakázka umožní pravidelnou kontrolu a nápravnou údržbu systémů a zařízení na ochranu proti pádu na pracovišti v Ispře, pro které se nepožaduje oprávnění výrobce (jak je uvedeno v normě EN 365), instalaci nových systémů a zařízení na ochranu proti pádu a dalších souvisejících pomocných výrobků, které jsou v souladu se stávajícími právními předpisy, které nevyžadují od výrobce oprávnění provádět údržbu a pravidelné kontroly.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50800000 Různé opravy a údržba
44212300 Konstrukce a díly
35113000 Bezpečnostní vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Kontrola, dodávka údržby a instalace zařízení na ochranu proti pádu

II.2.14)Další informace

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
10/05/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/03/2021