Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 132195-2021

17/03/2021    S53

Italia-Ispra: Inspecție, întreținere, furnizare și instalare de echipamente de protecție împotriva căderii

2021/S 053-132195

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, JRC — Joint Research Centre, JRC.J — Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 — Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Adresă: via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra (VA)
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: I-21027
Țară: Italia
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Inspecție, întreținere, furnizare și instalare de echipamente de protecție împotriva căderii

Număr de referinţă: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Cod CPV principal
50800000 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul va permite inspecția periodică și întreținerea corectivă a sistemelor și dispozitivelor de protecție împotriva căderii la situl din Ispra pentru care nu este necesară autorizația producătorului (conform standardului EN 365), instalarea de noi sisteme și dispozitive de protecție împotriva căderii și a altor produse auxiliare conexe conforme cu legislația actuală care nu necesită autorizația producătorului de a efectua inspecții de întreținere periodică.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50800000 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
44212300 Structuri şi părţi
35113000 Echipament de siguranţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Inspecție, întreținere, furnizare și instalare de echipamente de protecție împotriva căderii

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
10/05/2021

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/03/2021