Árubeszerzések - 132351-2020

19/03/2020    S56

Magyarország-Budapest: Terepjárók

2020/S 056-132351

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76898064
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demény Gergő r. százados
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Telefon: +36 14435597
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése - BBA

Hivatkozási szám: EKR000805452019
II.1.2)Fő CPV-kód
34113300 Terepjárók
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés alapján BBA-2.6.5/6-2018-00001 azonosítószámú projekt keretén belül határellenőrzésre használt terepjáró gépjárművek beszerzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 186 570 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34113300 Terepjárók
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlattevő által megjelölt budapesti, vagy Budapest

Közigazgatási határától legfeljebb 10 km-re lévő telephelyen

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

52 db + a II.2.11) pont szerint 15 db opcionálisan megrendelhető terepjáró gépjármű, amely az állami normatíva, valamint az 5/1990 KÖHÉM rendelet alapján nehéz terepjáró kategóriába tartozik, („g” index a típusbizonyítványban feltüntetésre került). Az extrém nehéz terep leküzdése érdekében kettő, külön kapcsolható differenciál zárral rendelkezik.

A terepjáró személygépkocsi legalább 4 személy szállítására legyen alkalmas.

Magassága: nagyobb, mint 1570 mm

Állandó vagy kapcsolható Összkerékhajtással rendelkezzen

Gázlómélysége nagyobb vagy egyenlő, mint 450 mm.

Részletesen a műszaki leírásban.

További kiegészítések, tartozékok (részletesen a műszaki leírásban):

— Mobil megkülönböztető jelzés

— Üléshuzat műszaki követelményei

— Rendészeti felszerelés csomag

— Sötétítő, hővédő és biztonsági fólia

— Jótállási és egyéb követelmények

— Oktatás (6 óra időtartamban típusismereti oktatás)

— Kiegészítő üléshuzattal kapcsolatos egyéb követelmény

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Átlagos, vegyes fogyasztás (l/100 km) (NEDC adatok) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Szén-dioxid kibocsátás (g/km) (NEDC adatok) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciók ismertetése: Az 52 db terepjáró gépjármű alapmennyiségen túl Ajánlatkérő további 15 db, a műszaki leírásnak megfelelő terepjáró gépjármű megrendelésének lehetőségét tartja fenn opció keretében. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt többször, de legfeljebb 3 alkalommal élhet az opcionális megrendeléssel a 15 db-os mennyiség eléréséig. Az opciós mennyiség nem a BBA-2.6.5/6-2018-00001. számú pályázatból kerül finanszírozásra.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

BBA-2.6.5/6-2018-00001 azonosítószámú projekt keretén belül határellenőrzésre használt terepjáró gépjárművek beszerzése

II.2.14)További információk

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 0-10

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Összesített nettó ajánlati ár - 70 - Fordított arányosítás

2. Átlagos, vegyes fogyasztás (l/100 km) (NEDC adatok) - 15 - Fordított arányosítás

3. Szén-dioxid kibocsátás (g/km) (NEDC adatok) - 15 - Fordított arányosítás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 158-389960
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése - BBA

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Toyota Central Europe Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67900165
Postai cím: Budapark, Keleti utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: flotta.info@toyota-ce.com
Telefon: +36 23885101
Internetcím: http://www.toyota.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 186 570 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Az átadás-átvételi helyszín biztosítása alvállalkozó bevonásával történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

a): -

b): 10475416-2-44

c): Toyota Central Europe Kft., 2040 Budaörs, Keleti utca 4., 10475416-2-44

Pappas Auto MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szerviz Kft., 1133 Budapest, Kárpát utca 21., 10445952-2-44

d): -

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/03/2020