Services - 1326-2019

02/01/2019    S1

Lithuania-Vilnius: IT services: consulting, software development, Internet and support

2019/S 001-001326

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB Lietuvos paštas
National registration number: 121215587
Postal address: J. Jasinskio g. 16
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03500
Country: Lithuania
Contact person: Giedrė Jatulevičienė
E-mail: g.jatuleviciene@post.lt
Telephone: +370 52361243
Fax: +370 52310818
Internet address(es):
Main address: http://www.post.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7088
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=436788
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=436788&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Informacinių technologijų konsultavimo ir kompetencijų paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Informacinių technologijų konsultavimo ir kompetencijų paslaugų pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

IT sistemos analitiko konsultavimo paslaugos

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Pirkėjo padaliniai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

II.2.4)Description of the procurement:

IT sistemos analitiko konsultavimo paslaugos, susijusios su verslo procesų vystymu, veiklų optimizavimu bei sistemos tobulinimo / keitimo / vystymo komponentais ir jų funkcijomis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

IT sistemos architekto / projektuotojo konsultavimo paslaugos

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Pirkėjo padaliniai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

II.2.4)Description of the procurement:

IT sistemos architekto / projektuotojo konsultavimo paslaugos, susijusios su sistemos tobulinimo / keitimo / vystymo komponentais ir jų funkcijomis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

IT sistemos programuotojo paslaugos

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Pirkėjo padaliniai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

II.2.4)Description of the procurement:

IT sistemos programuotojo paslaugos, susijusios su sistemos tobulinimo / keitimo / vystymo komponentais ir jų funkcijomis

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 134 860.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Projektų vadovo paslaugos

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Pirkėjo padaliniai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

II.2.4)Description of the procurement:

Projektų vadovo paslaugos, susijusios su programinės įrangos kūrimo bei diegimo projektų valdymo paslaugomis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 140.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Testuotojo paslaugos

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Pirkėjo padaliniai visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

II.2.4)Description of the procurement:

Testuotojo paslaugos, susijusios su programinio kodo ir sistemos tobulinimo / keitimo / vystymo funkcionalumo testavimo paslaugomis.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 500.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei paraišką pateikia tiekėjų grupė) turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Pirkėjas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, tačiau jei dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti preliminariąją sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, pirkėjui pareikalavus, turės sumokėti pirkėjui 10 proc. dalyvio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp preliminariąją sutartį atsisakusio pasirašyti dalyvio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti preliminariąją sutartį dalyvio, pasiūlymo kainos EUR be PVM.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Pirkėjas sumoka paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Už pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (arba) nevykdymą pirkimo sutartyje numatyti delspinigiai ir baudos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/02/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2018