Lieferungen - 132640-2020

19/03/2020    S56

Polen-Pokrzywnica: Heizkessel

2020/S 056-132640

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 032-074520)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pokrzywnica
Postanschrift: al. Jana Pawła II 1
Ort: Pokrzywnica
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Postleitzahl: 06-121
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Maria Mróz
E-Mail: inwestycje@pokrzywnica.pl
Telefon: +48 236918844
Fax: +48 236918555
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pokrzywnica.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.1.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621200 Heizkessel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 38 instalacji kotłów na biomasę, 3 instalacji kotłów na zgazowanie drewna i 29 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica”, w podziale na dwie części.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 032-074520

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 27/03/2020
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/03/2020
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 27/03/2020
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający informuje, że zmiany treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843) dokonuje jedynie zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu dodatkowych informacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w ogłoszeniu na Platformie, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ w związku z udzieleniem wyjaśnień na zadane pytanie w przedmiotowym postępowaniu.