Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 132659-2020

19/03/2020    S56

Hrvatska-Zagreb: Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova

2020/S 056-132659

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 004-004227)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mirta Herak
E-pošta: mirta@ifs.hr
Telefon: +385 14698816
Telefaks: +385 14698890
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ifs.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Postrojenje za ukapljivanje-recikliranje helija

Referentni broj: VV-06/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
42511200 Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je postrojenje za ukapljivanje/recikliranje helija, po grupama, Grupa I. Postrojenje za ukapljivanje helija, Grupa III. Transportne posude za tekući helij, Grupa V. Baterije za skladištenje plina helija pod tlakom, Grupa VI. Stacionarni spremnik za tekući dušik, Grupa VII. Sustav za hlađenje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 004-004227

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 18/03/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 30/03/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 18/03/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Glasi:
Datum: 30/03/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: