Servicii - 132820-2019

22/03/2019    S58    Agenții - Servicii - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: FL/TM19-ES

2019/S 058-132820

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 045-101834)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Luxembourg
L-1882
Luxemburg
Persoană de contact: Ms Anne-Marie Rikkert
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Cod NUTS: LU000

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cdt.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FL/TM19-ES

II.1.2)Cod CPV principal
79530000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene intenționează să încheie contracte-cadru pentru traducerea de texte tehnice standardizate din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală din limbile bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, engleză, estonă, finlandeză, franceză, croată, maghiară, italiană, lituaniană, letonă, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă și suedeză în limba spaniolă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/03/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 045-101834

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 01/04/2019
A se citi:
Data: 08/04/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 11/04/2019
A se citi:
Data: 25/04/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: