Tjänster - 132820-2019

22/03/2019    S58    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: FL/TM19-ES

2019/S 058-132820

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 045-101834)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Postadress: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: L-1882
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Ms Anne-Marie Rikkert
E-post: tenders@cdt.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: www.cdt.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FL/TM19-ES

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79530000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ planerar att sluta ramavtal för översättning av standardiserade tekniska texter inom området för immateriella rättigheter, från bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, estniska, finska, franska, kroatiska, ungerska, italienska, litauiska, lettiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska och svenska till spanska.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 045-101834

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 01/04/2019
Ska det stå:
Datum: 08/04/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/04/2019
Ska det stå:
Datum: 25/04/2019
VII.2)Övriga upplysningar: