Usluge - 132824-2019

22/03/2019    S58

Luksemburg-Luxembourg: FL/TM19-IT

2019/S 058-132824

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 045-101839)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Poštanska adresa: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1882
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Ms Anne-Marie Rikkert
E-pošta: tenders@cdt.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.cdt.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

FL/TM19-IT

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije planira sklopiti okvirne ugovore za prevođenje standardiziranih tehničkih tekstova iz područja prava intelektualnog vlasništva s bugarskog, češkog, danskog, njemačkog, grčkog, engleskog, španjolskog, estonskog, finskog, francuskog, hrvatskog, mađarskog, litavskog, latvijskog, malteškog, nizozemskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog, slovačkog, slovenskog i švedskog jezika na talijanski jezik.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 045-101839

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 01/04/2019
Glasi:
Datum: 08/04/2019
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 11/04/2019
Glasi:
Datum: 25/04/2019
VII.2)Ostali dodatni podaci: