Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 132826-2019

22/03/2019    S58

Lucembursko-Lucemburk: FL/TM19-EN

2019/S 058-132826

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 045-101833)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Poštovní adresa: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-1882
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Ms Anne-Marie Rikkert
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.cdt.europa.eu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FL/TM19-EN

II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000 Překladatelské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie má v plánu uzavřít rámcové smlouvy na překlady standardizovaných technických textů v oblasti práv duševního vlastnictví z bulharštiny, češtiny, dánštiny, němčiny, řečtiny, španělštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, maďarštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maltštiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, slovenštiny, slovinštiny a švédštiny do angličtiny.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/03/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 045-101833

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 01/04/2019
Má být:
Datum: 08/04/2019
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 11/04/2019
Má být:
Datum: 25/04/2019
VII.2)Další dodatečné informace: