Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 132828-2019

22/03/2019    S58

Luxemburg-Luxemburg: FL/TM19-FI

2019/S 058-132828

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 045-101832)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Adresă: Bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-1882
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Ms Anne-Marie Rikkert
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cdt.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FL/TM19-FI

II.1.2)Cod CPV principal
79530000 Servicii de traducere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene intenționează să încheie contracte-cadru pentru traducerea de texte tehnice standardizate din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală din limbile bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, engleză, spaniolă, estonă, franceză, croată, maghiară, italiană, lituaniană, letonă, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă și suedeză în limba finlandeză.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/03/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 045-101832

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 01/04/2019
A se citi:
Data: 08/04/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 11/04/2019
A se citi:
Data: 25/04/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: