Servicii - 132852-2019

22/03/2019    S58

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2019/S 058-132852

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité gestion des bâtiments»
E-mail: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Telefon: +352 43032367
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Cod CPV principal
90911200 Servicii de curăţare a construcţiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi ale tuturor clădirilor, spațiilor și suprafețelor interioare și exterioare ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 18 235 344.13 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Clădiri, spații verzi, spații ș suprafețe la interior și exterior ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: A se vedea caietul de sarcini al licitației / Pondere: 35
Prețul - Pondere: 65
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 114-258507
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-17/019
Titlu:

Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ONET Luxembourg SARL
Adresă: 25, rue des Bruyères
Localitate: Howald
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: 1274
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 235 344.13 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/03/2019