Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 132989-2022

14/03/2022    S51

Finnland-Helsinki: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2022/S 051-132989

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: PL 58200
Ort: HELSINGIN KAUPUNKI
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 00099
Land: Finnland
E-Mail: kymp.yllapitohankinnat@hel.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=389574&tpk=2ffa0ccd-50ac-4ccf-b3fe-82fff8b2fcfe
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=389574&tpk=2ffa0ccd-50ac-4ccf-b3fe-82fff8b2fcfe
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hälytyskeskuspalvelut

Referenznummer der Bekanntmachung: HEL 2022-003394
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on hälytyskeskus- ja hälytysajopalvelut Helsingin kaupungin omistamaan 406 kohteeseen. Hälytysvalvonta kattaa kohteiden murtoilmaisujärjestelmän sekä paloilmoittimien valvonnan. Paloilmoitinjärjestelmä on 193 kohteessa. 213 kohteessa on murtoilmaisujärjestelmä ja 115 kohteessa on yhdistelmälaite eli palo- ja murtoilmaisu samalla laitteella. Kohteiden suuruus ja valvottava järjestelmä, järjestelmän keskusyksikkö, siirtolaite ja silmukka määrät käyvät selville liitteestä Kohteiden kuvaus. Kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella.

Tarkempi erittely kohteista ja niiden palvelutarpeesta on sisällytetty tarjouspyynnön liitteeseen Kohteiden kuvaus. Tarjouspyynnön liite Kohteiden kuvaus on salassa pidettävää tietoa ja se luovutetaan vain yritykselle (tarjoajalle), jolla on voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa. Tarjouspyynnön liite Kohteiden kuvaus on saatavissa sähköisenä erikseen pyydettäessä lähettämällä pyyntö sähköpostilla tämän tarjouspyynnön kohdassa VI.3 kerrotulla tavalla. Ennen liitteen luovutusta on tarjoajan täytettävä, allekirjoitettava ja palautettava tarjouspyynnön liitteenä oleva salassapitositoumus kohdassa VI.3 kerrotulla tavalla.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Hauptort der Ausführung:

Helsinki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnan kohteena on hälytyskeskus- ja hälytysajopalvelut Helsingin kaupungin omistamaan 406 kohteeseen. Hälytysvalvonta kattaa kohteiden murtoilmaisujärjestelmän sekä paloilmoittimien valvonnan. Paloilmoitinjärjestelmä on 193 kohteessa. 213 kohteessa on murtoilmaisujärjestelmä ja 115 kohteessa on yhdistelmälaite eli palo- ja murtoilmaisu samalla laitteella. Kohteiden suuruus ja valvottava järjestelmä, järjestelmän keskusyksikkö, siirtolaite ja silmukka määrät käyvät selville liitteestä Kohteiden kuvaus. Kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella.

Hälytyskeskuspalveluilla tarkoitetaan Helsingin kaupungin kiinteistöjen rikosilmoitin- tai rikosilmoitinjärjestelmän kautta tulevien kiinteistöhälytysten (LVI), hälytyspuheluiden tai vartijakutsu- tai ryöstöpainikehälytysten vastaanottoa, käsittelyä, välittämistä sekä vasteen suorittamista. Hälytysten vastaanottaminen sekä hälytysajovalmius ovat 24 h/7 vrk.

Tarjouspyynnössä käytetään termiä ”hälytys” laajassa merkityksessä niin, että se sisältää vika-, tila- ja muut sanomat, jotka vastaanotetaan yhdestä tai useammasta turvallisuuden valvontaan käytettävästä hälytysjärjestelmästä, joita ovat esimerkiksi paloilmoitinjärjestelmät, murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmät, kulunvalvontajärjestelmät, kameravalvontajärjestelmät, turvapuhelinjärjestelmät ja mainittujen järjestelmien yhdistelmät.

Hälytyskeskus- ja hälytysajopalvelujen tuottajaksi valitaan yksi palveluntuottaja.

Turvallisuuspalveluiden laajuutta ja muotoa tulee voida lisätä tai vähentää sopimuskauden aikana joustavasti (sopimusehtoja noudattaen) turvallisuustilanteen tai kiinteistöjen käyttötarpeen muuttuessa.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa toimintansa Helsingin kaupungin hälytysjärjestelmiin. Kohteet tullaan liittämään palveluntuottajan valvontaan sitä mukaan kuin se on toteutettavissa ja se on teknisesti mahdollista. Liittäminen ja sen aikataulu suunnitellaan palveluntuottajan kanssa yhteistyössä sopimuskauden alkaessa.

Kiinteistöjen palveluiden laajuus, tarkemmat tehtävänkuvaukset määritellään ja kohdeohjeet laaditaan valitun toimittajan kanssa hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Toimittaja sitoutuu koko sopimuskauden ajan varmistamaan kustannuksellaan, että kohdeohjeet on laadittu jokaisesta aktiivisesta kohteesta, joissa hälytysvalvontaa ja hälytyskäyntejä tehdään. Hälytyksistä sekä hälytysajoista ja näiden toimenpiteistä toimittaja sitoutuu lähettämään asiakkaalle tapahtumailmoituksen sähköpostitse asiakkaan kanssa määritettyihin osoitteisiin.

Sopimus pitää sisällään hälytyskeskuspalvelut, hälytyskäynnit sekä raportointipalvelun.

Muut mahdolliset palvelut tilataan tarvittaessa liikkeen voimassa olevilla hinnoilla.

Raportointipalvelu

Kaikki hälytyslaitteiden lähettämät tapahtumat tallentuvat automaattisesti hälytyskeskuksen järjestelmiin. Tähän sisältyvät esimerkiksi hälyttimien kytkennät päälle ja pois, hälytykset ja koodien vaihdot. Päivystäjän tekemät toimenpiteet ja vartijan raportit kohteelta. Tarvittavat tiedot ovat saatavina raportteina joko sähköpostiin tai/ja verkon läpi käytettävään webportaaliin. Palveluntuottaja sitoutuu tarvittaessa luomaan ilman erilliskustannuksia aiemmin kuvatun raportointijärjestelmän, mikäli heillä ei tällaista entuudestaan ole.

Palveluntuottaja sitoutuu yhdessä tilaajan kanssa kehittämään nykyistä raportointijärjestelmää, jotta raporteista käy ilmi kaikki tilaajan kannalta oleelliset asiat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Laatu / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02/05/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen todellinen arvioitu kesto on 1-2 vuotta. Arvio perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan vartiointia koskevan kokonaisuuden laajempaan uudistukseen, jotta vartiointipalvelut saadaan tilaajan toimesta kokonaisuutena kilpailutettua myöhemmin.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ehdot esitetään liitteessä "Sopimusluonnos".

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/04/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/04/2022
Ortszeit: 09:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

LUOTTAMUKSELLINEN AINEISTO

Sopimuksen piiriin kuuluvat tehtävät on esitetty tarkemmin liitteessä Kohteiden kuvaus. Liite sisältää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan luottamuksellista aineistoa. Tästä syystä liite luovutetaan allekirjoitettua yrityksen salassapitositoumusta (tarjouspyynnön liite 2) vastaan. Liite luovutetaan vain yritykselle (tarjoajalle), jolla on voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa

Toimittakaa täytetty ja allekirjoitettu salassapitositoumus Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan sähköpostiosoitteeseen kymp.turvahankinnat@hel.fi ja ilmoittakaa, mihin sähköpostiosoitteeseen (vain yksi sähköpostiosoite) haluatte liitteen toimitettavan. Liite toimitetaan turvasähköpostin välityksellä, joten salassapitopitositoumukseen tulee lisäksi merkitä turvasähköpostin vastaanottajan matkapuhelinnumero.

Sähköpostin kenttään pyydetään kirjoittamaan ¨Hälytyskeskuspalvelut salassapitositoumus¨. Salassapitositoumus on allekirjoitettava henkilön/henkilöiden toimesta, jolla/joilla on siihen yrityksen kaupparekisteriotteesta todennettavissa oleva laillinen oikeutus.

LISÄTIEDOT JA KOHTEISIIN TUTUSTUMINEN

Kohteeseen ei järjestetä erillistä tutustumista. Mikäli jonkin teknisen seikan selvittäminen vaatii erityisesti kohteeseen tutustumista, tulee tästä ilmoittaa Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Hankintayksikkö arvioi tämän jälkeen onko tutustuminen kohteeseen tarpeellista vai saadaanko tieto tarjoajille osana muista kysymysten vastauksia. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan saman sisältöisesti kysyjästä riippumatta kaikille tarjoajille. Vain kirjallisesti tarjouspalveluun jätetyt kysymykset sitovat hankintayksikköä.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2022