Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 13310-2022

11/01/2022    S7

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 007-013310

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76131644
Postai cím: Honvéd Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán
E-mail: apz@apz.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konzultáció II.1

Hivatkozási szám: EKR000845182020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Konzultáció II.1

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112700 Tereprendezési munkák
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására (II/1. ütem).

A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:

1. Autópálya (RR-MWY) SLA, SLB, SLC, SLD, SLE, BPR, és CRB utek, valamint B2 j. hídműtárgy és RBC1 és RBC2 körforgalmak

2. Smart city zone - CAV

3. Nyugati bekötőút (RR-CRW)

4. Országúti szakaszok rual roads (RR-RRX, RR-HWY, RR-RRS)

5. Szervízút - SR II, és III/I szakaszok

6. Kis-sebességű kezelhetőségi pálya - low-speed handling course (HC-LS)

7. ADAS felület

8. Dombok modul

9. Egyetemi tesztpálya

10. Szürke zóna

11. CR_connecting_roads

12. Könnyűszerkezetes tesztcélú épületek:

a. Smart city álfalak

b. Smart city Logistic Yard

c. Smart city prototípus tároló

d. Smart city raktár

e. Üzemanyagtöltő állomás útépítési munkái

13. Vízrendezési feladatok

a. 1/5 északi övárok

b. 2/5 keleti kivezetés

c. 3/5 keleti kivezetés

d. HSO_előrehozott_vízépítés

e. Déli tó rendezése

f. DP bukótér víztelenítése

g. Nyugati_tó_fenékürítő

14. További egyéb építmények

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 11 000 000 000,- forint.

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 13
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 245-606286

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Konzultáció II.1

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10 900 730 272.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A módosító szerződés 2021. december 3. napján került aláírásra.

A módosítás(ok) jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/01/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112700 Tereprendezési munkák
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

Zalaegerszeg, 0779/19. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására (II/1. ütem).

A jelen beszerzés tárgyát az alábbi pályaelemekkel kapcsolatos építési munkák elvégzése képezi:

1. Autópálya (RR-MWY) SLA, SLB, SLC, SLD, SLE, BPR, és CRB kutak, valamint B2 j. hídműtárgy és RBC1 és RBC2 körforgalmak

MWY HÍRKÖZLÉS - PÓTMUNKA

2. Smart city zone - CAV

3. Nyugati bekötőút (RR-CRW)

4. Országúti szakaszok rual roads (RR-RRX, RR-HWY, RR-RRS)

5. Szervízút - SR II, és III/I szakaszok

6. Kis-sebességű kezelhetőségi pálya - low-speed handling course (HC-LS)

7. ADAS felület

8. Dombok modul

9. Egyetemi tesztpálya

10. Szürke zóna

11. CR_connecting_roads

12. Könnyűszerkezetes tesztcélú épületek:

a. Smart city álfalak

b. Smart city Logistic Yard

c. Smart city prototípus tároló

d. Smart city raktár

e. Üzemanyagtöltő állomás útépítési munkái

13. Vízrendezési feladatok

a. 1/5 északi övárok

b. 2/5 keleti kivezetés

c. 3/5 keleti kivezetés

d. HSO_előrehozott_vízépítés

e. Déli tó rendezése

f. DP bukótér víztelenítése

14. További egyéb építmények

a. Belátásgátlás I

b. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

c. RR-RBS_ÉS_RR-RBN_FORGALOMTECHNIKA

d. HC-CON_FORGALOMTECHNIKA

e. Vadvédő kerítés

f. Zone tér kerítés

g. CAV1 nyílt árkok felszámolása

h. Földárkok füvesítése

i. Tereprendezés

j. ELZÁRT TERÜLET MEGKÖZELÍTÉSE HWY-TORONY PÓTMUNKA

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a konzultáció tárgyát képező szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 11 000 000 000,- forint.

A beszerzés tárgya az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletesebben meghatározásra kerül.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 13
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 10 900 730 272.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1./ Az alábbi munkák a továbbiakban nem képezik a Szerződés tárgyát:

- nyugati tó fenékürítő

- „CAV” építmény vonatkozásában meghatározott 12 db útlezáró sorompó

- CAV prototípus tároló energiaellátás

Az elmaradó tételek helyett a Vállalkozó az alábbi munkák elvégzésére köteles:

- MWY hírközlés szenzorszigetek telepítése

- HC talpárok burkolása

- K-i kivezetéseknél árkok zárása

- Humuszterítések és füvesítés, tereprendezés

- HC-LS szalagkorlát műszaki tartalom változása

- tervezési feladatok, tervezői művezetés

- Elzárt területek megközelítésének biztosítása

2./ A teljesítés helyére vonatkozó szerződéses rendelkezés az alábbiak szerint módosul.

Eredeti:

5./ A teljesítés helye: Zalaegerszeg, 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

Módosított:

A teljesítés helye: Zalaegerszeg, 0779/19. helyrajzi számon nyilvántartott terület.

A fent meghatározott új teljesítési hely a Szerződés valamennyi alapdokumentuma, illetve melléklete, valamint a Keretmegállapodás tekintetében is megfelelően irányadó.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1./ A zalaegerszegi járműipari tesztpálya beruházása során a fejlesztéssel érintett önkormányzati tulajdonban álló Zalaegerszeg 0779/9 helyrajzi számú terület az ingatlan mellett létesítendő új állami beruházás miatt 2020. szeptember 25-i dátummal megosztásra került. Az újonnan kialakult helyrajzi számok: 0779/13, 0779/15, 0779/16, 0779/17, 0779/18 és 0779/19 hrsz.

A tesztpálya beruházás így a 0779/9 hrsz. helyett a továbbiakban Zalaegerszeg 0779/19 helyrajzi számon folytatódik. A korábban 0779/9 helyrajzi számú ingatlan 0779/13 (észak-nyugati terület) és 0779/15 (Nyugati tó területe) helyrajziszámú ingatlanok átkerültek a szomszédos ipari park fejlesztési projekt célterületéhez.

Tekintettel arra, hogy a fenti változások miatt a nyugati tározótó a tervezett formában nem valósul meg, a Szerződés tárgyát képező „nyugati tó fenékürítő” építmény megvalósítása okafogyottá vált, melyre figyelemmel a Szerződés módosítása szükséges.

2./ A Szerződés tárgyát képező „CAV” építmény vonatkozásában meghatározott 12 db útlezáró sorompó létesítése, valamint a CAV prototípus tároló energiaellátása a pályairányítási rendszer keretében kerülnek megvalósításra, így a fenti műszaki tartalom Szerződés keretében történő megvalósítása a továbbiakban nem indokolt.

3./ A Szerződés teljesítése során az alábbi pótmunkák elvégzése vált szükségessé:

- MWY hírközlés szenzorszigetek telepítése

- HC talpárok burkolása

- K-i kivezetéseknél árkok zárása

- Humuszterítések és füvesítés, tereprendezés

- HC-LS szalagkorlát műszaki tartalom változása

- tervezési feladatok, tervezői művezetés

- Elzárt területek megközelítésének biztosítása

Ezen munkák összértéke megegyezik az 1./ és 2./ pontokban meghatározott munkák összértékével, így a vállalkozói díj összege nem változik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10 900 730 272.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 10 900 730 272.00 HUF