Bauleistung - 133171-2019

22/03/2019    S58    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Brașov: Straßenarbeiten

2019/S 058-133171

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 028-061377)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Județul Brașov
4384150
Str. Eroilor nr. 5
Brașov
500007
Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihaela Didona Borteș
Telefon: +40 754073237
E-Mail: investitii@judbrasov.ro
NUTS-Code: RO122

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.judbrasov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ105C și DJ105P — format din DJ 104A km 0+000 – 45+000, DJ 105C km 6+300 – 3+800, DJ 105P 0+000 – 3+800

Referenznummer der Bekanntmachung: 4384150_2018_PAAPD1019469
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul procedurii de achizitie este atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000 – 45+000, DJ 105C km 6+300 – 3+800, DJ 105P 0+000 – 3+800”.

Lucrarea cuprinde modernizarea drumului interjudetean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P, lungime totala propusa pentru modernizare 49,039 km, a trotuarelor, statii transport public, amenajare alveole statii, realizarea scurgerii apelor pluviale (rigole, santuri, drenuri, puturi absorbante), realizarea de podete transversale, podete drumuri laterale, podete accese, reabilitare 8 poduri, construire 7 poduri noi, zid de sprijin din beton armat, reparatii ziduri dede sprijin existente din beton, canalizare pluviala, realizarea masurilor de siguranta circulatiei si amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.

Termenul in care autoritatea contra [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 028-061377

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea tehnică şi profesională
Anstatt:

5) Asociere — informatii privind asociatii (daca este cazul). În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a 2 sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

muss es heißen:

5) Asociere — informatii privind asociatii (daca este cazul). În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a 2 sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: