Works - 133201-2019

22/03/2019    S58    - - Works - Additional information - Open procedure 

Poland-Mikołów: Insulation work

2019/S 058-133201

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 005-005944)

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Poland
Contact person: Jerzy Adamik
Telephone: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Fax: +48 323248400
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: www.mikolow.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Reference number: PN-1/E/2019
II.1.2)Main CPV code
45320000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/03/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 005-005944

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.2.2
Place of text to be modified: Warunki realizacji umowy
Instead of:

Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

Read:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3.Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

VII.2)Other additional information: