Werken - 133566-2018

Beknopt weergeven

27/03/2018    S60    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Roemenië-Piatra Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 060-133566

Județul Neamț, Str. Alexandru Cel Bun nr. 27, Mihail Popescu, Piatra Neamț 610004, Roemenië. Telefoon: +40 233212890. Fax: +40 233211569. E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 23.12.2017, 2017/S 247-521367)

Betreft:
CPV:90530000, 79930000, 90500000, 90531000

Exploitatie van een stortplaats

Gespecialiseerd ontwerpen

Diensten op het gebied van vuilnis en afval

Beheer van stortplaats

In plaats van: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

15.2.2018, ora 10.00

Te lezen: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

12.4.2018, ora 10.00

Overige nadere inlichtingen

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.3.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.

In conformitate cu Decizia C.N.S.C. nr. 545/C4/135, 173, 237 din 2.3.2018, autoritatea contractanta este obligata la stabilirea unei noi date de depunere a ofertelor. Termenul de deschidere a ofertelor este 12.4.2018, ora 11.00.