Lieferungen - 133744-2019

22/03/2019    S58    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Anschlagtafeln

2019/S 058-133744

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Magyar Kajak -Kenu Szövetség
EKRSZ_99433141
Latorca Utca 2.
Budapest
1138
Ungarn
Kontaktstelle(n): Berényi Péter Roland
Telefon: +36 304588026
E-Mail: peter.berenyi@mkksz.hu
Fax: +36 17808358
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mkksz.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Támogatott szervezet
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Közterületi média felület vásárlás VB’19

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000209812019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192170
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Magyar Kajak- Kenu Szövetség részére a 2019. augusztus 21-25 között megrendezésre kerülő ICF Kajak-Kenu Világbajnokság népszerűsítésével kapcsolatos közterületi médiavásárlás keretében 2 kampány időszakban

1. kampányidőszak: 2019. május 1-2019. május 31.

2. kampányidőszak: 2019. augusztus 1 - 2019. augusztus 31.

Összesen 200 db óriásplakát kihelyezésére alkalmas felület, 130 db kétoldalas lengőkar szerkezet (4 reklámfelülettel rendelkező oszlopreklám) továbbá 2 db Budapesten a 4-6 villamos vonalon menetrendszerűen közlekedő Combino alacsony padlós villamos típusú jármű szerelvényre járműreklám kihelyezésére alkalmas felület bérlete valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192170
79341400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe (Budapest és Szeged MJV közigazgatási területe)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Magyar Kajak- Kenu Szövetség részére a 2019. augusztus 21-25 között megrendezésre kerülő ICF Kajak-Kenu Világbajnokság népszerűsítésével kapcsolatos közterületi médiavásárlás keretében 2 kampány időszakban

1. kampányidőszak: 2019. május 1-2019. május 31.

2. kampányidőszak: 2019. augusztus 1 - 2019. augusztus 31.

Összesen 200 db óriásplakát kihelyezésére alkalmas felület, 130 db kétoldalas lengőkar szerkezet (4 reklámfelülettel rendelkező oszlopreklám) továbbá 2 db Budapesten a 4-6 villamos vonalon menetrendszerűen közlekedő Combino alacsony padlós villamos típusú jármű szerelvényre járműreklám kihelyezésére alkalmas felület bérlete valamint kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.

A fenti mennyiségek eloszlása az egyes kampányidőszakokban az alábbiak szerint alakul:

Az 1. kampányidőszak (2019. május 1-2019. május 31.) keretében összesen 180 db óriásplakát kihelyezésére alkalmas felület (kihelyezések eloszlása: 160 db felület Budapesten, míg 20 db felület Szeged MJV közigazgatási területén), valamint 2 db Budapesten a 4-6 villamos vonalon menetrendszerűen közlekedő Combino alacsony padlós villamos típusú jármű szerelvényre járműreklám kihelyezésére alkalmas felület bérlete

2. kampányidőszak (2019. augusztus 1 - 2019. augusztus 31.) keretében összesen 20 db óriásplakát kihelyezésére alkalmas felület Szeged MJV közigazgatási területén, 130 db kétoldalas lengőkar szerkezet (4 reklámfelülettel rendelkező oszlopreklám) (mennyiség eloszlása: 100 db lengőkar Budapesten, és 30 db lengőkar Szeged MJV közigazgatási területén) bérlete

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá

— az óriásplakátok kihelyezése,

— az Ajánlatkérő által átadott kreatív terveknek mindenben megfelelő, villamos jármű szerelvényekre elhelyezésre kerülő fólia legyártása és felragasztása valamint a kampányidőszakot követően, azok leszedése, illetve

— lengőkarokhoz szükséges Ajánlatkérő által átadott kreatív terveknek mindenben megfelelő, felület nyomtatása / gyártása és azok kihelyezése, illetve a kampányidőszakot követően, azok leszerelése.

A műszaki leírásban esetlegesen előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket ajánlatkérő elfogadja.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.1.5. pont és II.2.6. pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Ajánlatkérő a kapott támogatás mértékére valamint a VB teljes költségvetésére figyelemmel megállapította, hogy nem áll módjában a közterületi reklámfelületeket a 2016. évi LXXIV. törvény 4/D fejezet 11/G. § (4) bekezdése szerinti listaáron megvásárolni. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő még nem rendelkezik érvényes Támogatási Szerződéssel a Támogató Emberi Erőforrások Minisztériumával, így a beszerzési eljáráshoz szükséges költségvetési forrás pontos ismerete - és annak folyamatos egyeztetés utáni ismerete a Támogatóval- is csak a mostani időpontra vált ismerté, Ajánlatkérő csak most rendelkezik elegendő információval a forrásokról és így az eljáráshoz szükséges fedezetről.

Folytatás a VI.3. pontban

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 040-089672
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Közterületi média felület vásárlás VB’19

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) IV.1.1 pont folytatása:

Az előbbiek alapján a VB teljes költségvetése 2019. év mostanára készült el a változó tényezők miatt. A 2016. évi LXXIV. törvény 4/D fejezet 11/G § (5) bekezdése lehetőséget biztosít ajánlatkérő számára a listaártól való eltérésre amennyiben közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. Erre tekintettel ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött.

A sikeres kampány Ajánlatkérő és Magyarország elemi érdeke, hogy jelen közbeszerzési eljárás eredményként mihamarabb, de legkésőbb 2019. április közepére szerződéskötésre kerüljön sor (tekintettel a plakátok kihelyezésének idejére), amely időpontot tekintve a Kbt. 81. § 7) bekezdésében megjelölt határidők nem lennének betarthatóak.

2) Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatott nyújtottak be.

3) Az ajánlattevők neve és címe (ország is) valamint adószáma:

— Media Dynamics Kft. (HU 1022 Budapest, Bég utca 3-5.) Adószám: 25597598-2-41

— PosterCOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU 2039 Pusztazámor, Öveges J. utca 14.) Adószám: 14427343-2-13

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019