Lieferungen - 133760-2019

22/03/2019    S58    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Computerspeichereinheiten

2019/S 058-133760

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Klebelsberg Központ
EKRSZ_32664175
Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Budapest
1054
Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Varga Anikó
Telefon: +36 17956476
E-Mail: aniko.varga2@kk.gov.hu
Fax: +36 17950744
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kk.gov.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.kk.gov.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Központi hivatal
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Oktatási igazgatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tablet-tárolószekrények adásvételi szerz.(543)

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000129222018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30233100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A közbeszerzés a tabletek tárolására kialakított speciális zárható szekrények beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére irányul.

A Műszaki leírás mellékletében megadott KK közép-magyarországi régióban található tankerületi központok képezik a szállítási helyszíneket. A szállítási címenkénti darabszám lebontás a szerződéskötéskor kerül meghatározásra.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 56 967 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233100
31158000
44421600
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1
Hauptort der Ausführung:

A teljesítés fő helyszíne: közép-magyarországi régió a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettek szerint.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Beszerzés tárgya:

„Tablet-tárolószekrények beszerzése adásvételi szerződés keretében”

Mennyiség:

Összesen 300 db - egyenként legalább 25 db, 10” méretű tablet tárolására alkalmas - zárható, töltést biztosító, tablet-tárolószekrény leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése.

Ajánlatkérő által elvárt tablet-tárolószekrények részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.

Az alábbi városokba kell leszállítani a termékeket: Budapest, Cegléd, Dunakeszi, Érd, Monor, Szigetszentmiklós, Vác.

Városonkénti pontos helyszínek a dokumentációban.

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja az alábbi indokokra figyelemmel:

Ajánlatkérő csak tablet-tárolószekrényt, azaz azonos termékeket kíván beszerezni, ezért indokolatlan lenne a beszerzendő darabszámok tekintetében részekre bontani tárgyi eljárást. Az eszközök részekre bontása gazdasági szempontból sem indokolt. Amennyiben ajánlatérő részekre bontaná az eljárást, abban az esetben magasabb összegben kerülnének a szerződések megkötésre, mint részekre bontás nélkül. Ajánlatkérő a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva sem biztosítja a részekre történő ajánlattételt.

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár alapján történik az alábbiakra figyelemmel:

Az Ajánlatkérő igényeinek a részletes specifikációban foglalt áru felel meg és gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, figyelemmel arra, hogy ajánlattevőnek ugyanazon műszakilag pontosan meghatározott termékből kell 300 db-ot szállítania és üzembe helyeznie.

A fentieken túl Ajánlatkérő további minőségi jellemzőt, amely Ajánlatkérő biztonságát szolgálná, az alábbi indoklás alapján nem tud megadni:

Ajánlatkérő a fenti felsorolásban minden olyan minőségi-műszaki paramétert meghatározott, amely azt szolgálja, hogy megfelelő, tabletek tárolására alkalmas szekrények kerüljenek beszerzésre.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet alapján a tárgyi eljárásban beszerezni kívánt termékek kiemelt termékeknek minősülnek, és így a központosított beszerzés hatálya alá tartoznak. A Központi Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) honlapja szerint jelenleg nincs hatályos keretmegállapodás, így a hivatkozott kormányrendelet 7.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő saját hatáskörben jogosult a beszerzésre egészen addig, míg a KEF nem köt új keretmegállapodást. Erre tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy:

— az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha az ajánlattételi határidő leteltét követően a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötött keretszerződés vagy keretmegállapodás hatályba lép; illetve

— a már megkötött szerződés hatályát veszti, szerződés hatályba lépését követően a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötött keretszerződés vagy keretmegállapodás hatályba lép.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.6) pontban megadott összeg technikai szám, kizárólag a feladhatóság miatt került meghatározásra.

A II.2.7. pontban meghatározott 2 hónapos időtartam alatt ajánlatkérő 70 napot ért - azonban technikailag csak hónapban vagy munkanapban lehet megadni a II.2.7. pontban az időtartamot -, azaz a teljesítés határideje a szerződés hatályba lépését követő 70 napon belül.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 130-295947
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Tablet-tárolószekrények adásvételi szerz. (543)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Balázs-Diák Kft.
EKRSZ_35675363
Szekszárdi Utca 12/A.
Budapest
1138
Ungarn
Telefon: +36 12665140
E-Mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
NUTS-Code: HU
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 65 265 045.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 56 967 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2018. augusztus 09. napján 14:00 óráig 5 (azaz öt) darab ajánlat került benyújtásra. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az alábbi ajánlattevők ajánlata nem került elbírálásra: Ajánlattevő neve: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft Székhelye: 1149 Budapest Angol Utca 32. 4. ép. 2. em.; összesített nettó ajánlati ár: 87 750 000 Ajánlattevő neve: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6723 Szeged Szakolcai Utca 7., összesített nettó ajánlati ár: 96 000 000 Ajánlatkérő rögzíti, hogy 2018. december 03. napján az ajánlattevőket az ajánlatuknak az eljárást lezáró döntés meghozataláig, de legkésőbb 2019. február 05. napjáig történő fenntartására kérte fel 2018. december 07. napján 17:00 órai nyilatkozattételi határidővel. Figyelemmel arra, hogy a tárgyi felkérés a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága D.695/33/2016. iktatószámú határozata alapján került kiküldésre, kifejezetten nyilatkoznia kellett ajánlattevőknek arról, hogy ajánlatukat fenntartják-e.A Kermann Műszaki Fejlesztő Kft. ajánlattevő a határidő lejártáig nem nyilatkozott, erre figyelemmel úgy kell tekintetni, hogy ajánlatát nem tartotta fenn. A többi ajánlattevő a határidő lejártáig nyilatkozott, hogy ajánlatát fenntartja.

A nyertes ajánlattevőn kívüli ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft., 1149 Budapest Angol Utca 32. 4.ép.2.em., adószáma: 14160080-2-42

ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, 6723 Szeged Szakolcai Utca 7., adószáma: 24909707-2-06;

AQUIS Innovo Korlátolt Felelősségű Társaság, 2051 Biatorbágy, Tópart Utca 65., adószáma: 11763615-2-13

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Budafoki út 56., adószáma: 12928099-2-44

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/03/2019