Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 133849-2017

11/04/2017    S71

Lengyelország-Varsó: Keretszerződés fényvisszaverő Frontex feliratú mellények biztosítására

2017/S 071-133849

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Határ– és Partvédelmi Ügynökség — Frontex
Postai cím: Plac Europejski 6
Város: Varsó
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
Postai irányítószám: 00-844
Ország: Lengyelország
Kapcsolattartó személy: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2377
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2377
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretszerződés fényvisszaverő Frontex feliratú mellények biztosítására.

Hivatkozási szám: Frontex/OP/250/2016/AH.
II.1.2)Fő CPV-kód
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázat mellénytípusonként 3 tételre oszlik:

1. tétel – szabványos mellények;

2. tétel – speciális mellények;

3. tétel – egyéni mellények.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 403 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az 1. tételre pályázó ajánlattevőknek a 3. tételre is pályázniuk kell.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szabványos mellények

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
A teljesítés fő helyszíne:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-855 Varsó, LENGYELORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szabványos mellények.

Meghatározás:

— a mellény kialakításának szigorúan követnie kell a feladatmeghatározás 1. függelékében ismertetett mintát,

— a mellények minőségének meg kell felelnie a feladatmeghatározás 3.3.1. pontjában ismertetett minőségi követelményeknek,

— az igényelt méretek a következők: kicsi (S), közepes (M), nagy (L) extra (XL) vagy S-től XL-ig terjedően állítható, többméretű kivitel,

— méretenként a becsült éves mennyiségi igény:

S: 1 000;

M: 2 000;

L: 2 000;

XL: 1 000.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A 2 éves kezdeti időtartamot követően a keretszerződés legfeljebb egy alkalommal további 2 évre, változatlan feltételekkel, automatikusan megújul.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Frontex fenntartja a jogot arra, hogy a keretösszeg szükség szerinti növelése érdekében kivételesen tárgyalásos eljárást alkalmazzon a 29.10.2012 keltezésű 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 134. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Speciális mellények

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
A teljesítés fő helyszíne:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Varsó, LENGYELORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fényvisszaverő, speciális mellények.

Meghatározás:

— 10 különféle mellénymodell, kialakításuk szigorúan követi a feladatmeghatározás 2. függelékében közölt mintákat,

— a termékek minőségének meg kell felelnie a feladatmeghatározás 3.3.2. pontjában ismertetett minőségi követelményeknek,

— igényelt méretek: az S-től XL-ig terjedően állítható, többméretű kivitel,

— becsült éves mennyiségi igény:

1. év: 5 500;

a további évek: 2 500.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A 2 éves kezdeti időtartamot követően a keretszerződés legfeljebb egy alkalommal további 2 évre, változatlan feltételekkel, automatikusan megújul.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A Frontex fenntartja a jogot arra, hogy a keretösszeg szükség szerinti növelése érdekében kivételesen tárgyalásos eljárást alkalmazzon a 29.10.2012 keltezésű 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 134. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egyéni mellények

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: PL127 Miasto Warszawa
A teljesítés fő helyszíne:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Varsó, LENGYELORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Meglévő mellények egyéni igény szerinti átalakítása.

Meghatározás:

— A Frontexnél rendelkezésre álló mellények ellátása az ügynökség teljes nevét tartalmazó címkével, a feladatmeghatározás 3. függelékében meghatározottak szerint,

— a mennyiséget a feladatmeghatározás 3.3.3. pontjában ismertetett követelmények tartalmazzák,

— becsült összes mennyiségi igény: legfeljebb 1 800 egység.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A 2 éves kezdeti időtartamot követően a keretszerződés legfeljebb egy alkalommal további 2 évre, változatlan feltételekkel, automatikusan megújul.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázónak bizonyítania kell, hogy a saját országának jogszabályai alapján jogosult a szerződés teljesítésére. Bizonyítékként elfogadható a szakmai-/cégnyilvántartásba történő bejegyzés igazolása, eskü alatt tett nyilatkozat, illetve igazolás, szakmai szervezeti tagság, kifejezett felhatalmazás vagy a héanyilvántartásba történt felvétel igazolása.

Előírt bizonyítékok:

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jogi személyekre vonatkozó, megfelelően kitöltött és aláírt formanyomtatványt (lásd a lenti linket) az abban igényelt dokumentumokkal együtt:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A szerződés teljesítésére irányuló gazdasági és pénzügyi felkészültségét az ajánlattevőnek a következők segítségével kell igazolnia:

A pályázónak nyilatkozatban kell közölnie a Frontex-szel a vállalat elmúlt 2 lezárt évi összforgalmát (évenkénti bontásban).

Minden egyes lezárt pénzügy év vonatkozásában az összforgalom elvárt összege minimum:

— 200 000 EUR az1. tétel esetében,

— 600 000 EUR a 2. tétel esetében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mint fent.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő jogi, technikai és szakmai felkészültségét a következő kritériumok alapján értékelik:

az ajánlattevőknek bizonyítania kell, hogy a nemzeti jogszabályai alapján jogosult a szerződés teljesítésére;

az ajánlattevőnek hasonló szolgáltatásnyújtásban legalább 2 éves tapasztalattal kell rendelkeznie;

az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlati felhívásban igényelt valamennyi szolgáltatás és termék biztosításához szükséges szakmai képességgel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mint fent.

A fenti technikai és szakmai felkészültségi kritériumoknak való megfelelés bizonyítékaként a következő dokumentumok benyújtására, illetve információk megadására van szükség:

— Az ajánlattevőnek bejegyzett jogi személynek és a vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásban regisztráltnak kell lennie. Az ajánlattevőnek a bejegyzése szerinti ország törvénye értelmében (vagy, konzorcium esetében, a konzorciumvezető országának nemzeti jogi előírásai értelmében) jogosultnak kell lennie a leendő szerződés teljesítésére. Ennek igazolásául be kell nyújtani a szakmai- vagy cégnyilvántartásába történő bejegyzésről szóló tanúsítványt vagy valamely speciális szakmai szervezeti tagságot igazoló tanúsítványt (a pályázó alapítási országának előírásai szerint). Amennyiben a pályázónak a jogszabályok értelmében vagy jogállása alapján nem szükséges vagy nem engedélyezett az ilyen nyilvántartásba való regisztráció, magyarázatot kell benyújtania ezzel kapcsolatban

Csak az 1. és a 2. tétel esetében:

— a pályázó által végzett, a tender tárgyához kapcsolódó gazdasági tevékenység rövid ismertetése, az elmúlt 3 évben teljesített hasonló szolgáltatásokra irányuló szerződések, szerződéses összegek, dátumok és kedvezményezettek felsorolása.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/05/2017
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 3 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/05/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

A Frontex központja, Plac Europejski 6, 00-844 Varsó, LENGYELORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők képviselői (ajánlattevőnként maximum 1 fő). Kérjük, hogy a tervezett részvételről e-mailen tájékoztassák a Frontexet a procurement@frontex.europa.eu címen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://www.curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2017