Pakalpojumi - 133878-2017

11/04/2017    S71    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Apsardzes paviljons

2017/S 071-133878

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Savienības Tiesa
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
Luksemburga
Kontaktpersona: Gabriele Dunker
Tālrunis: +352 4303-5841
E-pasts: gabriele.dunker@curia.europa.eu
NUTS kods: LU000

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://curia.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Apsardzes paviljons.

Atsauces numurs: COJ-PROC-17/017.
II.1.2)Galvenās CPV kods
45212600
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Tāda apsardzes paviljona būvniecība un aprīkošana, kas paredzēts tam, lai kontrolētu gājēju piekļuvi no ārpuses Eiropas Savienības Tiesas ēkām. Pilns pakalpojumu klāsts, tai skaitā sagatavošanas darbi un tehniskās iekārtas.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

plateau de Kirchberg.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Karkasa izbūves darbi paviljona pamatu sagatavošanai.

Tāda paviljona būvniecība, kas sastāv no iekšējiem un ārējiem elementiem rāmju un sertificēta bruņustikla blokos, kuros ir iebūvēti elektrokabeļu ietvari.

Drošības turniketi ar sertificētu bruņustiklu.

Paviljons ietver ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehniskās iekārtas.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 100 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 01/08/2017
Beigu datums: 22/12/2017
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

tās valsts nosaukums, kurā atrodas kandidāta galvenais birojs vai domicils, reģistrācija komercreģistrā ar līgumu saistītajā jomā; jāpievieno to apliecinoši dokumenti atbilstoši kandidāta mītnes zemes tiesību aktiem (piem., uzņēmuma dibināšanas dokuments un/vai jaunākā statūtu versija vai šo dokumentu izraksts).

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— kandidāta (atsevišķa uzņēmuma vai grupas) vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados drošu ēku ar bruņu elementiem izgatavošanas un uzstādīšanas jomā,

— profesionālās darbības riska apdrošināšana, kas aptver kandidāta atbildību par līgumā paredzētajiem pakalpojumiem.

Kandidātiem jāsniedz pietiekama informācija, lai pārliecinātu līgumslēdzēju iestādi par savu finansiālo stāvokli, konkrētāk, par to, ka tiem ir pietiekami finanšu līdzekļi un resursi.

Kandidātu saimnieciskās un finansiālās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

— paziņojums, kuru pienācīgi parakstījis ieceltais uzņēmuma pārstāvis un kurā uzrādīts kopējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados, kā arī konkrētais apgrozījums drošu ēku ar bruņu elementiem izgatavošanas un uzstādīšanas jomā (atsevišķam uzņēmumam vai grupai),

— bilanču vai to izrakstu kopija un peļņas un zaudējumu aprēķini par pēdējiem 3 finanšu gadiem, kā arī direktoru valdes un ārējo revidentu sagatavotu ziņojumu (ja ir) kopija attiecībā uz minētajiem finanšu gadiem,

— pierādījums par profesionālās darbības riska apdrošināšanas segumu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

— minimālais gada apgrozījums katrā no pēdējiem 3 finanšu gadiem drošu ēku ar bruņu elementiem izgatavošanas un uzstādīšanas jomā: 2 000 000 EUR,

— minimālā summa, ko garantē profesionālās darbības riska apdrošināšanas segums: 5 000 000 EUR.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

— kandidāta (atsevišķa uzņēmuma vai grupas) pieredze no bruņu elementiem veidotu drošu ēku būvniecībā.

Kandidātiem jāsniedz informācija, lai pārliecinātu līgumslēdzēju iestādi par savām tehniskajām un profesionālajām spējām, konkrētāk, pierādījums, ka tiem ir pietiekama nepieciešamā pieredze.

Kandidātu tehniskās un profesionālās spējas tiks novērtētas, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

— pēdējos 3 gados izpildītu līdzīga veida līgumu saraksts. Šajā saraktā par katru līgumu jānorāda pēc iespējas detalizētāka informācija un jo īpaši līgumu priekšmets, saņēmēju nosaukums un informācija par tiem, kā arī būvdarbu sākuma un beigu datumi,

— klienta izsniegti apmierinošas izpildes sertifikāti attiecībā uz katru minēto līgumu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

— pēdējos 3 gados izpildīto līdzīga veida līgumu skaits un vērtība: vismaz 3 līgumi, kuru vērtība katram ir vismaz 300 000 EUR.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 08/05/2017
Vietējais laiks: 17:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
Datums: 22/05/2017
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Uzaicinājuma uz konkursu procedūra norisināsies turpmāk minētajos 2 posmos.

A. Pirmais posms (priekšatlases posms)

1. Ieinteresētajiem uzņēmējiem jāiesniedz uzņēmuma vai grupas pilnvarotā pārstāvja datēts un parakstīts pieteikums dalībai šajā līgumā. Šajā pieteikumā jāietver svinīgais apliecinājums un dokumenti, kas prasīti šā paziņojuma par līgumu III iedaļā ("Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija").

Veidne godavārda apliecinājumam attiecībā uz izslēgšanas un atlases kritērijiem ir pieejama turpat, kur pārējie šā uzaicinājuma uz konkursu dokumenti:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

2. Dalības pieteikums jānosūta uz šādu adresi:

Eiropas Savienības Tiesa, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURGA – Appel d'offres COJ-PROC-17/017.

Dalības pieteikumā jāietver 1 oriģināls un 2 kopijas.

Pieteikums jāiesniedz dubultaploksnē. Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām, un uz tām jābūt norādītai turpmāk minētajai adresei.

Uz ārējās aploksnes jānorāda šāds teksts:

"Cour de justice de l'Union européenne

Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Nom du responsable du service: Mme Gabriele Dunker

L-2925 Luxembourg".

Uz iekšējās aploksnes jānorāda šāds teksts:

"Appel d'offres COJ-PROC-17/017

Offre de la firme …………………………………

À ne pas ouvrir par le service courrier".

3. Kandidāti var iesniegt savus dalības pieteikumus:

— pa pastu vai ar privātu kurjeru līdz 8.5.2017, ko apliecina pasta zīmogs vai piegādes kvīts datums,

— vai arī piegādājot uz iepriekš minēto Tiesas adresi līdz 8.5.2017 (17:00). Šādā gadījumā piedāvājuma piegādi apliecinās par dokumentu saņemšanu atbildīgās Tiesas Centrālās pasta nodaļas amatpersonas parakstīta un datēta kvīts.

B. Otrais posms

Kandidāti, kuri izraudzīti priekšatlases posma beigās, tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu. Uzaicinājuma uz konkursu dokumentācija (ietverot uzaicinājuma uz konkursu vēstuli, specifikācijas un līguma projektu) tiks tiem nosūtīta tiešā veidā bez jebkādas papildu publikācijas "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

NB! Dalības pieteikumu iesniegšana vai piedāvājumu sagatavošana nedod pretendentiem tiesības uz līgumu vai atlīdzību par izmaksām, kas tiem radušās. Šis paziņojums līgumslēdzējai iestādei neuzliek nekādus pienākumus piešķirt līguma slēgšanas tiesības.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Luxembourg
2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
30/03/2017