Dienstleistungen - 134014-2019

22/03/2019    S58    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 058-134014

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.kowr.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Walczaka 25
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
E-Mail: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl
NUTS-Code: PL431

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.kowr.gov.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług monitoringu elektronicznego z udziałem patrolu interwencyjnego w KOWR OT w Gorzowie Wielkopolskim i Filii w Zielonej Górze

Referenznummer der Bekanntmachung: GOR.WOP.260.18.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitoringu elektronicznego z udziałem patrolu interwencyjnego wraz z konserwacją systemu alarmowego dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim i Filii w Zielonej Górze

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Gorzów Wlkp.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL431
Hauptort der Ausführung:

Gorzów Wlkp.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usługi monitoringu elektronicznego z udziałem patrolu interwencyjnego wraz z konserwacją systemu alarmowego dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Charakterystyka budynku:

Budynek biurowy KOWR zlokalizowany jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 32 /obecnie remontowanego, z planowanym terminem oddania do użytkowania na koniec kwietnia 2019 r./.

Budynek w trakcie kapitalnego remontu, murowany, kryty czterospadowym dachem. Budynek podpiwniczony, składający się z czterech kondygnacji: przyziemie (wejście do budynku), parter, piętro i poddasze.

Piwnica – archiwum, serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia sanitarne;

Przyziemie (wejście do budynku) – wejście do budynku, elektroniczna tablica informacyjna;

Parter – pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne, sala konferencyjna, pokoje biurowe, pomieszczenia magazynowe, recepcja, print room;

I piętro – pomieszczenie socjalne, pomieszczenia sanitarne, pokoje biurowe, pomieszczenie magazynowe, print room;

Poddasze – pomieszczenie socjalne, pomieszczenia sanitarne, pokoje biurowe.

Klatka schodowa – schody żelbetowe z poręczami, przeszklone.

Drzwi zewnętrzne w ościeżnicach aluminiowych, przeszklone, wewnętrzne kurtyny szklane, do pokoi biurowych drzwi drewniane, płycinowe.

Oświetlenie biurowe LED.

Okna aluminiowe w białym kolorze.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-ściekową, sieć komputerową, system alarmowy, system p.poż, punkty p.poż rozmieszczone na każdej kondygnacji oraz oświetlenie zewnętrzne, na zewnątrz budynku znajdują się dwa agregaty.

Wykonanie usługi będzie polegało na:

— przyjmowaniu transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z dozorowanego obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania,

— przyjmowaniu informacji o włamaniu, napadzie i przekazywaniu ich osobom upoważnionym lub odpowiednim instytucjom,

— zapewnieniu gotowości do interwencji patrolu interwencyjnego, który podejmie czynne działanie ochronne natychmiast po otrzymaniu sygnału o alarmie,

— całodobowe monitorowanie: ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej oraz dwóch zewnętrznych agregatów chronionego obiektu,

— powiadomienie Zamawiającego o zaistniałym uszkodzeniu linii przekazu sygnału alarmowego itp. awariach.

Usługi konserwacji obejmować będą w szczególności:

— sprawdzenie poprawności działania całego wyposażenia i urządzeń,

— sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń,

— sprawdzanie, czy zasilacze pracują i są sprawne,

— sprawdzanie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,

— sprawdzanie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu,

— sprawdzanie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

— sprawdzanie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,

— zmiana, tworzenie lub usuwanie na zlecenie Zamawiającego kodów dostępu.

Informacje dodatkowe:

— po wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia świadczenia usługi. Świadczenie usług zaczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru usługi (Załącznik nr 3 do Umowy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji patrolu interwencyjnego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 – Zielona Góra

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432
Hauptort der Ausführung:

Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usługi monitoringu elektronicznego z udziałem patrolu interwencyjnego wraz z konserwacją systemu alarmowego dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Filii w Zielonej Górze.

Charakterystyka budynku:

Budynek biurowy Filii KOWR zlokalizowany jest w Zielonej Górze przy ulicy Krętej 5.

Budynek jednokondygnacyjny - niski parter, obiekt posiada 16 pomieszczeń biurowych, sale konferencyjno-przetargową, serwerownie, 2 toalety, pomieszczenie gospodarcze, hol, korytarz, łącznie około 500 m2.

Wykonanie usługi będzie polegało na:

— zainstalowaniu nadajników sygnałów i podłączenie do systemu dyskretnego ostrzegania drogą radiową i telefoniczną Wykonawcy,

— przyjmowaniu transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z dozorowanego obiektu do bazy elektronicznego systemu ostrzegania,

— przyjmowaniu informacji o włamaniu, napadzie i przekazywaniu ich osobom upoważnionym lub odpowiednim instytucjom,

— zapewnieniu gotowości patrolu interwencyjnego, który podejmie czynne działanie ochronne natychmiast po otrzymaniu sygnału o alarmie,

— całodobowe monitorowanie chronionego obiektu,

— powiadomienie Zamawiającego o zaistniałym uszkodzeniu linii przekazu sygnału alarmowego itp. awariach.

Usługi konserwacji obejmować będą w szczególności:

— wynajem, rozmieszczenie i zamontowanie całego wyposażenia i urządzeń,

— sprawdzenie poprawności działania całego wyposażenia i urządzeń,

— sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń,

— sprawdzanie, czy zasilacze pracują i są sprawne,

— sprawdzanie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,

— sprawdzanie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu,

— sprawdzanie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,

— sprawdzanie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,

— zmiana, tworzenie lub usuwanie na zlecenie Zamawiającego kodów dostępu.

Informacje dodatkowe:

— po wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia świadczenia usługi. Świadczenie usług zaczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru usługi (Załącznik nr 3 do Umowy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji patrolu interwencyjnego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. koncesję udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 09:30
Ort:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp., Sala konferencyjna nr 108A, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019